× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Zie de mens... (1554)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

mi_2 

Nagenoeg in het centrum van de afbeelding staat Jezus. Nauwelijks zichtbaar. We staan er ver vandaan. Hij staat juist voor de middenpijler van de dubbele boog van het grillige paleis daar vóór ons. Verschillende armen wijzen in zijn richting: ‘Zie de mens’.

Op de voorgrond een krioelende menigte: ‘Kruisig Hem!’ Vooraan tegen het bordes staan soldaten; hun hellebaarden steken dreigend boven de menigte uit. Meer naar achteren, dichterbij de plek waar ik sta: mensen die met elkaar staan te redetwisten.

mi_1 

Helemaal op de voorgrond zit een bedelaar. Hij heeft geen oog voor wat daar op het paleis gebeurt. Hij houdt zijn bedelnap op in de hoop een aalmoes te vangen. Links van hem - voor ons rechts - armoedige bedelmoeders met blote kleine kinderen. Nog meer naar rechts op de afbeelding mannen bij een paard dat met zijn rug naar het centrale gebeuren staat. Helemaal op de achtergrond langs de stadsmuur is het markt.

Rechts van de bedelaar - voor ons links - gaat ook de handel gewoon door. Er wordt gekocht en verkocht. Geld gaat van hand tot hand. Wisselgeld wordt uitgeteld. Een paar handelaars hangen verveeld over een muurtje. Meer naar achteren staan paarden rustig te grazen, terwijl om hen heen mensen met van alles bezig zijn. Van al die mensen links en rechts van het paleis schijnt niemand oog te hebben voor wat daar op het bordes plaats vindt. Schokkend.

Maar is het tegelijk niet mijn eigen ervaring? Terwijl ik stil sta bij wat Jezus allemaal heeft moeten doormaken…; terwijl de dagkalender aangeeft dat het vandaag Goede Vrijdag is, gaat het alledaagse leven gewoon door. Niemand die zich iets aan lijkt te trekken van het centrum van mijn, van ons geloofsleven.

Nog schokkender wordt het, als we nog verder naar de achtergrond links kijken. Bij het poortgebouw in de verte verdringt zich een menigte. In het midden van die menigte Jezus die juist gestruikeld is onder de last van het kruis. Jezus is dus al die handelende mensen op de voorgrond gepasseerd. Al ze Hem al een blik waardig hebben gekeurd, zijn ze alweer overgegaan tot de orde van de dag.

mi_3 

De torenklok wijst negen uur; dat komt overeen met het derde uur in de tijdrekening van toen. Volgens Markus (15,25) was dat het tijdstip waarop ze Jezus al kruisigden.

Helemaal rechtsboven is de lucht pikzwart boven een dichte kring mensen. In het midden van die kring, amper nog zichtbaar: drie kruisen. Vanaf het zesde uur, twaalf uur in de middag dus, viel er een duisternis over het land (Markus 15,35). Drie uur later stierf Jezus. Een gebeurtenis die de wereldgeschiedenis diepgaand zou beïnvloeden. Die door zou werken tot in de ziel van miljoenen individuen, ook in de mijne.

Maar op de voorgrond gaat alles zijn gewone gang. Er moet geld verdiend worden. De wereld draait door. Het leven gaat verder.

Maar hoe?

[1554, Aertssen, schilderij. Nederland, Utrecht, Catherijneconvent. Dries van den Akker s.j./2014.04.16]

Verwijzingen
Johannes 19,05: Jaar A + B + C Goede Vrijdag

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties