× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
De glimlachende engel (’Der lächelnde Engel’, ca 1400)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

‘Wie de kloosterkerk van Arnstein betreedt komt eerst door een voorportaal, een zogeheten paradijs. Daar wordt hij begroet door de glimlach van een engel. Deze bevindt zich tegen de eerste pijler naast de wijwaterbak.

De toeschouwer doet er goed aan hier een ogenblik stil te blijven staan. Want deze engel heet u welkom namens de kloostergemeenschap. De glimlach van de engel komt van binnen uit. Het is tegelijk een verfijnd en vriendelijk glimlachje. Klaarblijkelijk proeft deze engel nog iets van het paradijs vanwaar hij afkomstig is. De wereld met haar onrust en lawaai: daar heeft die engel hier aan de ingang van de kloosterkerk van Arnstein even helemaal niets mee.
Misschien dat ook u alles wat op u drukt of wat u opjaagt hier even af kunt leggen.

Deze glimlachende engel lijkt thuis te horen in een andere wereld, de wereld van Gods liefde. Het is goed mogelijk dat iemand de kerk betreedt, gebukt onder persoonlijke zorgen. Dan komt de glimlach van een engel hem of haar tegemoet: ‘Kop op! Kom binnen. Hier zult u ervaren dat er op u gewacht wordt; dat u welkom bent; dat u even helemaal op kunt gaan in de ervaring door God bemind te worden, zonder dat u iets hoeft.’
De glimlach van de engel kan u vrede geven, een stemming van inkeer; zij kan u gevoel geven voor de weldaad van de stilte en het geborgen-zijn bij God.
De glimlach van de engel wil echter ook aanstekelijk werken, zodat de mensen in de kerk merken dat ze gemeenschap zijn, ontvangen met mildheid: ‘Leuk dat u hier ook bent.’ Dat we elkaar verstaan en vreugde bieden: zo zou onze gemeenschap hier in de kerk bijeen moeten zijn.

En als u dan deze plek van vrede weer verlaat, wat zou het dan mooi zijn, wanneer u anders weggaat dan u gekomen bent. Dan zal bij de uitgang van de kerk deze engel u een glimlach nageven; hopelijk een verblijdende glimlach die tegen u zegt: ‘Neem iets mee van deze plek van stilte, vrede en vreugde.’
Gaat heen in vrede!
De glimlach van de engel is er ook op uit dat ieder teder en vol begrip met zichzelf omgaat, zodat die nieuwe tevredenheid ook weer aanstekelijk werkt op anderen. Ja, als de engel van Arnstein eens mocht bewerken dat ieder een engel wordt voor anderen die in zichzelf opgesloten zitten.
Onze engel zal ons tevreden toeglimlachen, als wij zo nu en dan een ander tot een glimlach kunnen bewegen.’

[14e eeuw, steensculptuur. Duitsland, Arnstein Frankeland, kloosterkerk.
Tekst op een folder aan de ingang van de kerk. Vertaling Dries van den Akker s.j./2014.04.12]

Verwijzingen
Feest 29 september 0000: Engelen & Aartsengelen
Feest 02 oktober 0000: Engelbewaarders (of Bewaarengelen)
Jesaja 46,03-04: -

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties