Overzicht HH  m Vertel verderm Contact

        De website met meer dan 435 beeldmeditaties        

WelkomVasten '14KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...SJ-links
Franciscus van Sales (1895)Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

afb 

Hij was afkomstig uit Savoye, Zuid-Frankrijk; en studeerde aanvankelijk rechten. Maar hij wilde liever - tegen de zin van zijn vader - priester worden. Hij ontving de wijding in december 1593, vijfentwintig jaar oud.
Hij meldde zich vrijwillig om zielzorg te gaan doen in de omgeving van Genève. Juist in de streek waar niet lang daarvoor Calvijn zijn centrum had, en waar diens invloed nog altijd heel sterk was. Het overgrote deel van de bevolking was hem dan ook niet bepaald welgezind. Maar door zijn uiterst beminnelijk karakter wist hij velen met vaste, maar zachte hand tot de Katholieke Kerk terug te brengen. Vincentius a Paolo zou ooit van hem zeggen: ‘God moet wel ontzettend goed zijn, als je ziet hoe goed zijn dienaar Franciscus al is…’
In 1602 werd hij benoemd tot bisschop van Genève. Om de problemen niet groter te maken, vestigde hij zich in Annecy. Zijn grootste zorg ging uit naar een intensief persoonlijk gebedsleven van de gelovigen. Dat thema komt in zijn preken, conferenties en brieven onophoudelijk terug. De brieven groeiden uit tot het boek ‘Philothea’, ‘het beminnen van God’, in de dubbelzinnige betekenis van het woord: 1. dat God ons liefheeft; en 2 dat dat ons uitnodigt om Hem lief te hebben. Op de afbeelding heeft hij het boek bij zich. Het boek is bekend geworden onder de titel ‘Introduction à la Vie dévote’ (‘Inleiding op het aan God toegewijde leven’), vooral bedoeld voor leken.
Tezamen met de heilige Jeanne de Chantal stichtte hij de zusters Visitandinnen. Toen bijna tweehonderdvijftig jaar later Don Bosco zijn religieuze congregatie stichtte noemde hij die naar Franciscus: de Salesianen.

Hoe staat het met mijn ‘Filothea’? Ben ik mij ervan bewust hoezeer God mij bemint? En hoe bemin ik Hem terug?

[ca 1895, glasschilderkunst. Nederland, Den Haag, St-Jacobuskerk. Dries van den Akker s.j./2014.08.20]

Verwijzingen
Feest 24 januari: Franciscus van Sales († 1622)

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 29 aug 2014

Over beeldmeditaties Voorbereiding op een meditatie Inrichting website Leeswijzer Verantwoording
Bezoek ook eens www.heiligen.net. Interessant!