Overzicht HH  m Vertel verderm Contact

        De website met meer dan 435 beeldmeditaties        

WelkomVasten '14KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...SJ-links
Lukas Evangelist (1900)Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

afb 

Een rijzige man, gekleed in een wit onderkleed en een rood bovenkleed, met groene voering. Kleuren die ook in de liturgie worden gebruikt…! Met bedachtzame blik bladert hij in een boek. Blijkens het onderschrift kijken we naar Lukas, de evangelist. Hij is afgebeeld op blote voeten: in de kunst vaak symbool voor het volgen van Jezus. Paulus noemt hem in één van zijn brieven ‘mijn vriend Lukas, de arts’ (Kolossenzen 4,14).
Volgens de overlevering is hij de schrijver van het derde evangelie en van het boek dat na de evangelies komt: Handelingen van de Apostelen. We beperken ons even tot het door hem geschreven evangelie over Jezus. Stel je voor dat we dat niet gehad zouden hebben. Wat zouden we over Jezus dan niet geweten hebben?
We zouden niet geweten hebben van de engel die Maria de Boodschap kwam brengen dat zij de Moeder van God zou worden.
We zouden de lofzangen van Maria (‘Magnificat’) en van Zacharias (‘Benedictus’) niet gekend hebben die elke dag in het getijdengebed worden gebeden of gezongen. Dat Jezus na zijn geboorte in een kribbe werd gelegd, op twaalfjarige leeftijd achterbleef in de tempel. De verhalen van de Barmhartige Samaritaan en de Verloren Zoon. Dat Jezus op het kruis bad voor zijn beulen: ‘Vader, vergeef het hun…’ Dat Jezus de moordenaar aan zijn rechterhand beloofde: ‘Vandaag nog zal je met Mij zijn in het paradijs.’ Dat Jezus na zijn opstanding uit de dood verscheen aan de leerlingen van Emmaus. Dat Jezus opsteeg naar de hemel…
En nog zo veel meer.

Ik neem mij voor het evangelie van Lukas nog eens aandachtig door te lezen.

[ca 1900, glasschilderkunst. Nederland, Den Haag, St-Jacobuskerk. Dries van den Akker s.j./2014.08.21]

Verwijzingen
Feest 18 oktober: Lukas Evangelist († eind 1e eeuw)
Kolossenzen 04,14

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 29 aug 2014

Over beeldmeditaties Voorbereiding op een meditatie Inrichting website Leeswijzer Verantwoording
Bezoek ook eens www.heiligen.net. Interessant!