× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Johannes, Apostel en Evangelist (1895)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Johannes behoorde tot de twaalf apostelen. Volgens de overlevering was hij de jongste van allemaal. Zo wordt hij hier ook afgebeeld. Met zijn broer Jacobus was hij aanvankelijk in dienst bij zijn vader die een visserijbedrijf had aan het meer in het noorden van Palestina. Daar had Jezus hem in het voorbijgaan uitgenodigd Hem te volgen. Sindsdien is zijn leven alleen nog maar door Jezus bepaald geweest.
Na Jezus’ heengaan schreef hij een evangelie, een levensverhaal over Jezus. Op de afbeelding toont hij het aan mij. Hij trekt een gezicht alsof hij zeggen wil: ‘Het komt in het leven alleen dáár op aan.’
Hij was niet de eerste die zo’n evangelie schreef, maar de vierde. Wel anders. Diepzinniger, met theologische beschouwingen. Vandaar die adelaar aan zijn voeten: hij keek met een scherpziend oog dwars door de buitenkant van de dingen heen om de goddelijke binnenkant te ontwaren.
In zijn verhalen komt zo nu en dan een leerling voor die in het bijzonder door Jezus werd bemind. Men gaat ervan uit dat hij, Johannes, dat zelf was. Hij wist waarover hij het had. Uit de andere drie evangelies weten we dat zijn moeder eens aan Jezus kwam vragen of haar twee zoons straks links en rechts van Jezus op een troon mochten zitten. Was dat haar initiatief, of durfde Johannes het niet zelf te vragen? Toen ze bij een andere gelegenheid eens geen gastvrij onthaal kregen in een dorp, stelde Johannes voor om vuur uit de hemel te vragen, zodat die ellendelingen van de aardbodem verdelgd zouden worden. Jezus kwaad! Veel later zou diezelfde Johannes in één van zijn brieven schrijven: ‘God is Liefde.’
Wat moet die man een innerlijke ontwikkeling hebben doorgemaakt!

En ik? Als ik terugkijk op mijn geloofsleven: zie ik dan ook een ontwikkeling, een groei?
Dwars door de buitenkant van de gewone dingen heen de goddelijke binnenkant zien: is dat niet een genade, waar ik elke dag in mijn gebed om zou kunnen vragen?

[ca 1895, glasschilderkunst. Nederland, Den Haag, St-Jacobuskerk. Dries van den Akker s.j./2014.08.21]

Verwijzingen
Feest 27 december: Johannes, Apostel en Evangelist († 104)

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties