× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Jezus' Geboorte (ca 1900)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De afbeelding is een illustratie bij het kerstverhaal zoals de evangelist Lukas dat vertelt (2,7):
Maria bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.’

De kunstenaar heeft er iets bijzonders van gemaakt. Maria ligt niet in een kraambed, maar zit op haar knieën om het Kind te aanbidden. Zij is gekleed in een smetteloos wit gewaad: verwijzing naar haar maagdelijkheid. Haar blik is niet op het Kind gericht, maar min of meer ingekeerd, overweldigd door het wonder dat haar overkomt.
Het Kind is inderdaad in doeken gewikkeld. Het ligt niet in een kribbe, maar in een hemelse stralenkrans, met een kruisnimbus rond het hoofd. Het heeft de rechterhand al opgeheven in het gebaar van zegen en goddelijk onderricht. Zo maakt de kunstenaar zichtbaar dat wij met de Zoon van God van doen hebben.
Het tafereel speelt zich af tegen een diep blauwe hemel, waar glinsterende sterren te zien zijn. Het is blijkbaar nacht. Maar van winter is geen sprake, te oordelen naar het weelderige groen dat overal groeit.
Zou de kunstenaar zijn tafereel expres zo geplaatst hebben dat de opzichtige kruisvorm van het venster als een slagschaduw over het tafereel valt? Daarmee vooruitwijzend naar het uiteindelijke menselijke lot van dit bijzondere kind?

Misschien dat ik (in gedachten of metterdaad) naast de Heilige Maagd kan neerknielen en een ogenblik in gebed bij dit Kind blijf verwijlen…?

[ca 1900, glasschilderkunst. Nederland, Den Haag, St-Jacobuskerk. Dries van den Akker s.j./2014.09.13]

Verwijzingen
Lukas 02,01-07: Jaar A+B+C: Kerstmis (nachtmis)
Feest 25 dec. 0001: Jezus Geboorte

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties