Overzicht  m Vertel verderm Contact

        De website met meer dan 435 beeldmeditaties        

WelkomVasten '14KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...SJ-links
De inrichting van deze website 

De site kent momenteel 437 beeldmeditaties; dat aantal neemt voortdurend toe.
Elke meditatie verwijst naar een bijbeltekst en/of naar één of meerdere heiligen:

De getallen tussen haakjes geven steeds het jaar waarin het beeld, waarop de meditatie gebaseerd is, gemaakt werd.

De meditaties kunnen via het hoofdmenu (de oranje regel met vette letters) op verschillende manieren bereikt worden:
• via Kalender waarbij de verwijzingen gekoppeld zijn aan de lezing(en) van die dag en/of de feestdag van een heilige,
• via de bijbelteksten zelf, met een keus tussen Oude Testament en Nieuwe Testament,
• via de naam van een van de Heiligen,
• via Anders... met keuze tussen via volgnummer of via titel van de meditatie.

Momenteel zijn er 3238 verwijzingen naar 437 meditaties.

© beeldmeditaties.nl

Over beeldmeditaties Voorbereiding op een meditatie Inrichting website Leeswijzer Verantwoording
Bezoek ook eens www.heiligen.net. Interessant!