× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
Auto | Oude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van verreweg de meeste meditaties, overleed 30 oktober 2022
2    Gastvrijheid (1960)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Het verhaal van Abrahams gastvrijheid staat in het bijbelboek Genesis (18,01-15):

‘Eens verscheen de Heer aan Abraham bij de eik van Mamre, toen Abraham op het heetst van de dag bij de ingang van zijn tent zat. Hij sloeg zijn ogen op en zag plotseling drie mannen voor zich staan. Meteen liep hij van de ingang van zijn tent naar hen toe. Hij boog diep en zei: "Wees zo goed heer, uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal water laten halen; was uw voeten en rust hier onder de boom. Nu u bij uw dienaar bent, zal ik brood voor u halen om u te sterken voor uw verdere reis." Zij zeiden: "Heel graag." Abraham ging haastig de tent in naar Sara en zei: "Neem gauw drie schepel fijn meel, kneed het en bak er koeken van." Daarna liep Abraham naar de kudde, zocht een lekker mals kalf uit en gaf het aan zijn knecht om het snel klaar te maken. Toen bracht hij hun wrongel en melk, en het kalf dat hij had laten toebereiden, en zette hun dat alles voor; terwijl zij aten bleef hij bij hen staan, onder de boom.’

Zijn het drie mannen of is het er één? Christenen hebben vanouds in dit verhaal een toespeling gehoord op de goddelijke drie-eenheid. Vandaar dat de oosterse christenen de drie mannen vaak afbeelden als engelen: met vleugels. Verrassend is dat de kunstenaar de drie met de rug naar ons toe plaatst. Is dat een herinnering aan het verhaal van Mozes? Die vraagt een keer of Hij God mag zien. Hij krijgt ten antwoord dat hij God niet van aangezicht tot aangezicht kan zien, maar dat hij God van achteren mag zien (Exodus 33,23). De kleuren van hun vleugels steken opvallend af tegen de rode achtergrond. Enigszins links opzij staat Abraham, de handen rusten op zijn schoot. Hij kijkt toe of alles naar wens is. Nog meer naar links zien wij juist Sara te voorschijn komen; zij draagt een schaal met voedsel. Vergeten we niet dat Abraham en Sara hoogbejaard zijn. De inspanningen voor hun gast(en) op het heetst van de dag zijn niet vanzelfsprekend.

Rechts boven in een cirkel zien wij hoe Abraham omringd wordt door de drie engelen. Hij heeft ze zojuist begroet en gaat ze voor naar zijn tent. Zijn begroeting is prachtig en zou mijn dagelijks gebed kunnen zijn: “Wees zo goed heer, uw dienaar niet voorbij te gaan.” Ook daar heeft de kunstenaar Abraham afgebeeld met de handen voor zijn schoot. Is dat een verwijzing naar de belofte die de drie mannen straks zullen doen: “Over een jaar kom ik bij u terug: dan zal Sara een zoon hebben.” En dat op hun hoge leeftijd!? Maar het is alsof de gast aan Abraham en Sara duidelijk maakt dat hun gastvrijheid vruchtbaar is en nieuw leven zal voortbrengen.

De schrijver van de brief aan de Hebreeën heeft vast aan dit verhaal gedacht, toen hij schreef: “Vergeet de gastvrijheid niet; door haar hebben sommigen zonder het te weten engelen onthaald.”

De kunstenaar heeft dit hele verhaal weergegeven tegen een warm rode achtergrond. De gloed van de liefde.

[± 1960, Marc Chagall; Frankrijk, Nice, Musée Nationale. Dries van den Akker s.j. / 2010.09.16]

Verwijzingen
Genesis 18,01-15
Jaar C door het jaar 16e zo
Door het jaar 12e week za (oneven)
Feest 09 oktober 1700 v.Chr.: Abraham-Aartsvader

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties