× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Maria Boodschap (1466)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Piero heeft zijn fresco ingedeeld in vier vakken. De bovenste helft is uitgespaard voor God, de onderste voor de mensen. Datzelfde kan gezegd worden voor resp. de linker- en de rechterhelft. Op de rechterhelft speelt zich het leven af zoals wij het met onze menselijke ervaring waarnemen: ‘gewoon’ een huis met twee verdiepingen. Op de linkerhelft is het doorgaans onzienlijke mysterie van Gods presentie en werkzaamheid zichtbaar gemaakt. Rechts de menselijke ervaring; links de zingeving ervan.

De engel, die overigens een wat vreemde, kartonachtige indruk maakt, neemt een tussenpositie in. Enerzijds staat hij – letterlijk en figuurlijk – ‘onder’ God; anderzijds beweegt hij zich op het niveau van de mensen. Sterker, hij staat niet alleen in dienst van God, ook van Maria. Hij neemt een eerbiedige, enigszins geknielde houding aan; Maria rijst boven hem uit. In de linkerhand heeft de engel een bloemsteel, waarschijnlijk de lelie, die de maagdelijkheid van Maria symboliseert. Met de twee vingers van de rechterhand maakt de engel het gebaar van onderricht en zegening, wat eigenlijk op afbeeldingen altijd is voorbehouden aan God of Jezus Christus. De engel doet waarvoor hij bestemd is: Gods genade present stellen en doorgeven aan de mensen.

Maar doordat nu de engel Gods gebaar maakt, krijgt God – om zo te zeggen – de handen vrij om nog een ander gebaar te maken. Het gebaar dat Hij alles uit handen geeft. De denkbeeldige diagonale lijn van linksboven naar rechtsonder loopt precies via de handen van God over de handen en de schoot(!) van Maria. Een prachtige illustratie bij de woorden van Lukas’ evangelie: “U hebt genade gevonden bij God. [-]. U zult zwanger worden.”

Zo loopt er niet alleen een ‘indirecte’ lijn van God via de engel naar Maria, maar ook een directe: van het onzienlijke naar het waarneembare. Om dat te onderstrepen heeft Piero de kleuren van Maria’s kleding laten rijmen op die van God!

Maria’s houding is waardig, rechtop, bijna majesteitelijk. Dat is wat Gods genade met mensen doet. Straks zal zij het zelf zingen: “Hij verheft de geringen…” (Lukas 1,52). Ook dat wordt nog eens onderstreept door het huis waar zich dit alles afspeelt. Dat heeft niets meer van een bescheiden woning in een dorp; het heeft meer van de ruime zalen van Gods huis.

[1453/66, Piero della Francesca, wandschildering; Italië, Arezzo, San Francesco; Dries van den Akker s.j. / 2006.12.12]

Verwijzingen
Lukas 01,26-38: Jaar B advent: 04e zo
Advent 20 dec
Feest 25 maa 0000: Maria-Boodschap
Feest 29 sep 0000 Aartsengel Gabriël
Feest 08 dec 0017 v.Chr.: Maria-Onbevlekt-Ontvangen

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties