× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Jezus vervulling van de Wet (1300)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De tekenaar heeft de afbeelding ingedeeld in twee helften: de onderste helft wordt geheel ingenomen door de waterkruiken, de bovenste is op zijn beurt weer ingedeeld in twee helften: het onderste kwart is bestemd voor de gedekte tafel, het bovenste voor de personen die aanzitten. Effect is wel dat de kruiken meer dan levensgroot prijken op de voorgrond. Blijkbaar dient daar vooral onze aandacht naartoe te gaan. Opvallend genoeg zijn het er niet zes, zoals Johannes’ verhaal vertelt, maar vijf. Waarom?

Wellicht om deze reden. In de traditie werd het getal vijf vaak in verband gebracht met het jodendom en het Oude Testament, naar analogie van de vijf boeken van Mozes, de eerste vijf boeken van het Oude Testament. In Johannes’ verhaal wordt uitdrukkelijk vermeld dat de kruiken er stonden in verband met het joodse reinigingsgebruik. Het waren waterkruiken. Wordt Mozes’ wet niet herhaaldelijk vergeleken met levend water? Water dat doet overleven in de woestijn van het leven? Wat gebeurt er dan als Jezus dáár wijn van maakt!? Jezus als voltooiing, apotheose van de Wet. Zo gezien zouden we op de afbeelding Jezus’ plaats kunnen interpreteren als de bekroning, de apotheose, de vervulling van de Wet. En – te oordelen naar de afmetingen van de kruiken – ‘wijn’ in enorme hoeveelheden, meer dan levensgroot.

We moeten het verhaal van Johannes kennen om te zien welke verrassing de kunstenaar voor ons nog meer in petto heeft. In het verhaal van Johannes is het op zich al opvallend dat op de bruiloft van Kana niet het bruidspaar centraal staat (wat toch eigenlijk zo hoort – sterker, ze komen nauwelijks in het verhaal voor), maar Jezus. Op onze afbeelding lijkt het wel of Jezus zit op de plaats van de bruidegom… en Maria op de plek van de bruid. Zij worden geflankeerd door zeven leerlingen. Bruidegom en bruid zijn Jezus en zijn moeder.

Wordt in de traditie Maria niet vereerd als beeld van de Kerk? Zo gezien is dit ook een afbeelding bij Paulus’ woorden dat elk huwelijk beeld is van Jezus’ huwelijk met zijn bruid, de Kerk (Efesiërs 5,32). Onze gedachten gaan terug naar Johannes’ verhaal. Zojuist heeft Maria Jezus geattendeerd op een noodsituatie: “Ze hebben geen wijn.” Beeld van de Kerk die de noden van de wereld onder Gods aandacht brengt. In het verhaal lijkt het alsof Jezus afstand neemt: “Vrouwe, wat is er tussen u en mij? Nog is mijn uur niet gekomen” Alsof Hij zegt dat het niet aan de vrager is om het uur van Gods hulp te bepalen. Vragen om hulp (zelfs al is het voor anderen) betekent niet dat je automatisch het gewenste resultaat krijgt. De Kerk, de gemeenschap van gelovigen, moet haar plaats weten. Dan zegt Maria, beeld van de Kerk, tegen de dienaren: “Doe maar wat Hij je zegt.” Prachtige samenvatting van de taak van de Kerk in de wereld…

[13e eeuw, handschriftverluchting, Frankrijk, Amiens. Dries van den Akker s.j. / 2007.01.15]

Verwijzingen
Matteus 05,17-20: Jaar A door het jaar 06e zo
Veertigdagentijd 03e week wo
Door het jaar 10e week wo

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties