× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Gebed (1972)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

We staan voor het Jesajaraam in de Oude Kerk te Delft. Helemaal bovenin zien we de profeet zelf in gebed. De kunstenaar heeft prachtig gebruik gemaakt van de vensterbogen. In het middelste boogvenster de profeet Jesaja in gebedshouding, de handen biddend ten hemel geheven. Elk van beide handen past precies tussen de bogen van de tracering. Op die manier krijgen ze nog meer nadruk. De bidder wordt geflankeerd door twee gestalten die de dag en de dag nacht symboliseren. Links tegen een donkerblauwe hemel de nacht, gekleed in een zwart gewaad met flonkerende sterren; boven haar hoofd de maansikkel. Rechts tegen een veel lichter blauwe lucht: de dag. Achter hem komt de zon op. Hij draagt een toorts of een bloeiend gewas. Alle drie de figuren zijn naar eenzelfde punt, schuin boven hen toegewend: God, nemen we aan. Aan Hem behoren niet alleen onze dagen en nachten toe, maar ook wijzelf. Heel de schepping moet eer brengen aan God alleen. Een centrale gedachte van de Reformatie: Soli Deo Gloria.

Maar met de aanbevelingen van Jezus nog in gedachten mogen wij er ook een smeekgebed in zien. Vermoedelijk is deze afbeelding een illustratie bij een tekst uit het tweeënzestigste hoofdstuk van Jesaja. Daar zegt de profeet:

‘Uit liefde voor Sion kan ik niet zwijgen. Uit liefde voor Jeruzalem ken ik geen rust.’

Men neemt aan dat deze woorden zijn uitgesproken nadat een restant van Gods volk uit de ballingschap was teruggekeerd. De trotse hoofdstad van weleer, Jeruzalem op de Sionsberg, ligt volkomen in puin. Verwoest door de Babyloniërs. Dit is nu de stad waarover zulke prachtige profetieën zijn uitgesproken. Van hier uit zou God zijn koninkrijk op de aarde vestigen. Jeruzalem zou stralen als de belangrijkste berg van de hele wereld, waar alle volkeren naartoe zouden trekken om in de vorm van Gods Tora het geheim van het leven te ontdekken. Stad van David. Daar staan de zetels van het recht. Met je huizen schouder aan schouder… Hoe cynisch klinken die prachtige liederen, want er is van die stad niets over.

Met dat beeld voor ogen luisteren we naar de profeet:

‘Jeruzalem, op uw muren heb ik wachtposten uitgezet;
Heel de dag en heel de nacht mogen zij niet zwijgen.
Gij die JHWH alles in herinnering brengt,
Er is voor u geen rust,
Tot Hij Jeruzalem herstelt
En maakt tot de roem van het Land…’

[Jesaja 62,1.6-7]

Wachtposten op de muren, de muren in puin! Zij moeten dag en nacht roepen. Zij kennen geen ogenblik rust. Zij moeten niet alleen zichzelf, maar ook God uit zijn slaap houden en Hem onafgebroken herinneren aan de beloften die Hij heeft gedaan. Zij moeten roepen: ‘Wordt het nog wat met uw beloften, God?’ Zij moeten Hem laten zien dat zij staan met lege handen. En bidden: ‘Als U, God, onze handen niet vult, waar zouden wij het dan vandaan moeten halen?’ Zij moeten stem geven aan alles wat nog niet voltooid is aan deze wereld. Aan de pijn, de hoop, de verwachting. Net zo lang tot God zijn beloften heeft waargemaakt. Is dat niet een prachtige omschrijving van voortdurend gebed? Ik ken kloosterlingen die precies dat zien als hun roeping. Zij beschouwen het als hun levenstaak dag en nacht te waken, en te roepen, en God te herinneren aan zijn beloften. Stem te geven aan al degenen die geen stem hebben op deze wereld, of naar wier stem niet wordt gehoord.

Ik kijk naar de biddende profeet daar hoog boven in het raam. En vraag mij af in hoeverre ikzelf daar sta afgebeeld. Of mijn leven kan opgevat worden als een voortdurend gebed. Zelfs als ik bezig ben met de werkzaamheden die ik te doen heb. Dan nog zou ik dat alles kunnen doen met een biddend hart, en zou die biddende profeet de uitbeelding kunnen zijn van mijn voortdurende innerlijke houding.

[1972, Joep Nicolas, glasschilderkunst; Nederland, Delft, Oude Kerk. Dries van den Akker s.j./ 2010.07.06]

Verwijzingen
Jesaja 62,01.06-07: -
Matteus 07,07-11: -
Lukas 11,01-13: Jaar C door het jaar 17e zo
Veertigdagentijd 01e week do
Door het jaar 27e week do

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties