× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Zie, Ik ben met u (1550)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

li_1re_2 

De kunstenaar heeft het venster opgedeeld in twee afbeeldingen. Boven Jezus’ opstanding; onder de uitzending van de leerlingen. Boven beheerst de gestalte van de verrezen Jezus de totale ruimte. Onder een drukte van mensen, geplaatst in een weids perspectief met een berg op de achtergrond. Boven overheerst de kleur rood van Jezus’ gewaad, kleur van de liefde en de triomf. Onder een veelheid van kleuren, met een paarse Jezus op de voorgrond, kleur van de bezinning. De nimbus rond Jezus’ hoofd is niet rond, maar ruitvormig. Daarmee wordt aangegeven dat we hier te maken hebben met de verrezen Christus. Naast hem: leerlingen gekleed in een wit lang vallend onderkleed met gouden biezen. Zij hebben een reisstaf in de hand en staan op het punt te vertrekken. Jezus stuurt hen erop uit en geeft hun zijn zegen mee. De voorste draagt over zijn witte kleed een ruimvallende paarse cape met capuchon. Hij is bekleed met de kleur van Jezus. De spreukband die hun beider hoofden verbindt, geeft de beginwoorden aan die Jezus tegen hen zegt: “Gaat uit over de hele wereld…”. Uit het evangelie van Markus weten we dat Jezus vervolgde met: “… en verkondigt het evangelie aan heel de schepping” (Markus 16,15). Achter hen, meer in de verte, zien we hoe leerlingen onderweg zijn en het evangelie verkondigen aan de mensen die zij ontmoeten. De spreukband boven dat tafereel geeft een citaat uit psalm 19,5: ‘Dan klinkt hun geluid…’ namelijk: ‘…over heel de aarde.’

Links en rechts van dit tafereel zien we leerlingen gekleed in rood, groen en blauw. Zij zijn afgebeeld in biddende houding: geknield met de handen eerbiedig gevouwen. Links en rechts in de bovenhoeken medaillons met mansportretten. Ik neem aan dat het hier gaat om de opdrachtgevers van het kunstwerk. Zij zien biddend toe hoe Jezus zijn leerlingen uitzendt. Zo scharen zij zich onder de leerlingen en ontvangen op hun beurt hun zending uit de handen van de verrezen Jezus. Ook zij worden er op uit gestuurd om het evangelie te verkondigen in de wereld van hun dagen. Jezus’ woorden reiken tot in hun wereld, hun dagen, hun leven.

Dit gehele tafereel wordt overheerst door de afbeelding van Jezus’ opstanding uit de dood in het raam erboven. Zijn rode mantel waait breed uit. Het waaien van de Geest. Uitbeelding van Jezus’ woorden waarmee Matteus zijn evangelie afsluit: “Zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld.” Matteus is de enige van de vier evangelisten die in zijn evangelie aan Jezus het laatste woord geeft. Een woord dat doorklinkt door de tijden. Zo zagen we beneden. Het is niet alleen gericht tot de leerlingen die Jezus zelf erop uit stuurt. Maar ook tot zijn leerlingen uit later tijden. Tot in mijn leven aan toe: “Ik ben met u…” Zo had God zich aan Mozes bekend gemaakt. Jezus past hier op zichzelf de naam toe van God uit het Oude Testament: “Ik ben met u…” De Jezus die de machten van de dood heeft overwonnen. Hij nodigt ook mij uit de mensen tot zijn volgelingen te maken. Volgelingen van de naastenliefde. Want die zal uiteindelijk het laatste woord hebben.

[± 1550, glasschilderkunst; Duitsland, Münster, Dom Sankt Pauli. Dries van den Akker s.j. / 2010.10.27]

Verwijzingen
Matteus 28,16-20: Jaar A Hemelvaart; Jaar B Drievuldigheidszondag
Markus 16,15-20: Jaar B Hemelvaart
Feest 7 nov 0739 Willibrord-Utrecht

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties