× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Maria Boodschap (1400)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De grootste ruimte wordt ingenomen door het huisje van Maria, dat voor het grootste deel in de juist perspectivische verhoudingen is weergegeven. We hebben inzage in de kamer waar Maria verblijft. Op de achtergrond zien wij het alkoof, Maria’s slaapvertrek, het gordijn enigszins opgeheven. Opvallend is, dat de kunstenaar de tekening op het vloerkleed niet in het juiste perspectief weergeeft. Ook de bovenlijn van de hoge, rechte rugleuning van haar houten stoel niet. Het is te vrezen dat als Maria opstaat, zij met haar hoofd het plafond zal raken.

Maar de kunstenaar wilde blijkbaar een grote, majesteitelijke Maria uitbeelden, op haar stoel gezeten als op een troon. Zij moest met haar hoofd juist boven het hoofd van de engel uitreiken. Deze is buiten het huisje geplaatst, geknield op de drempel. Dat is niet overeenkomstig Lukas’ tekst, want die zegt dat de engel ‘bij haar binnentrad’. Des te opvallender de bescheiden, terughoudende pose van de engel, nog eens benadrukt door de voor de borst gekruiste handen. De engel vraagt in alle ootmoed. Uit de tekst van Lukas weten we dat zijn begroeting dan ook alles wegheeft van een gebed: “Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U…” Prachtig rijm met Maria zelf die immers ook in gebed is, blijkens het boek dat zij vóór zich heeft op de lessenaar. Dat boek bevindt zich overigens precies midden in de kamer, alsof de kunstenaar wil zeggen dat Gods Woord voor Maria het centrum van haar leven vormt.

Boven de engel, en ook – natuurlijk! – boven het huisje mogen wij God de Vader zien. Heel klein: heel ‘even’. Hij is omringd door enkele engelen; allen zijn omgeven door een witte wolkenband. Daarmee wil de kunstenaar benadrukken dat we inzage in de hemel hebben. We mogen het onzienlijke even zien. Hij heeft God gelaatstrekken meegegeven, waaraan we meestal Jezus herkennen… Bij God begint de boodschap van de engel. Daarom zijn ze in de juiste hiërarchische verhouding boven elkaar geplaatst.

Het mysterie dat aan Maria door middel van de engel wordt geboodschapt, wordt door de kunstenaar ook rechtstreeks in beeld gebracht. Vanuit Gods wijsvinger vertrekt een straal naar de duif die op Maria toevliegt: beeld van Gods Heilige Geest die over haar zal komen. Van Godswege zal ze een kind krijgen, de latere Jezus. Het Woord zal in haar mens worden. Nu zien we hoe er van Gods wijsvinger nog een – denkbeeldige – lijn loopt via het boek naar de schoot van Maria. Zij houdt haar handen er al in tedere bescherming vóór.

En dat bed op de achtergrond? Is dat de manier waarop de kunstenaar de maagdelijkheid van deze ontvangenis wil benadrukken door te laten zien dat dit alles niet in bed plaats vindt…?

Het hele tafereel ademt een serene stilte; de stilte van het gebed; de stilte waarin God wonderen werkt. Ziende naar Maria ga ik na op welke momenten van mijn leven mijn gebed vruchtbaar bleek; wanneer ik van Godswege – menselijkerwijs gesproken – onmogelijke of minstens onverwachte genadegaven mocht ontvangen?

Ja zelfs, of in mij God ook (enigszins) mens is geworden, of wordt.

Ziende naar de engel vraag ik mij af welke roeping of opdracht ik van God heb gekregen, en hoe ik die doorgeef.

Ziende naar God die de mensen betrekt bij zijn plannen probeer ik te voelen, wat dit alles voor Hem moet betekenen, en in hoeverre ik Hem plezier dan wel verdriet heb gedaan…

[< 1400, Florentijnse School, fresco; Italië, Florence, Santa Maria Novella. Dries van den Akker s.j./ 2006.12.03]

Verwijzingen
Lukas 01,26-38: Jaar B advent: 04e zo
Advent 20 dec
Feest 25 maa 0000: Maria-Boodschap
Feest 08 dec 0017 v.Chr.: Maria-Onbevlekt-Ontvangen
Feest 29 september 0000 Aartsengel Gabriël

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties