× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Pinksteren (1890)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Met Pinksteren vieren we dat de Heilige Geest vanuit de hemel neerdaalde over Jezus’ leerlingen. Hij verspreidde zich in de vorm van vurige tongen over elk van de aanwezigen. Gewóne tongen hadden ze al. Maar vanaf dit moment zou het hemelse vuur, het enthousiasme van God zelf in hen doorgloeien en hoorbaar zijn. In het Grieks zijn de woorden voor ‘tong’ en ‘taal’ hetzelfde. Als deze begeesterde Jezusleerlingen spraken, hoorde iedere toehoorder hen spreken in zijn of haar eigen taal; de taal van het eigen hart, vurige taal. Zo gaat het verhaal in het bijbelboek Handelingen van de Apostelen.

Bij dit feest heb ik een afbeelding gekozen van een heilige: Sint Vincentius Ferrer († 1419; feest 5 april), een dominicaan van rond 1400. Hij was een beroemd predikant. De kunstenaar plaatst hem tegen een hemels blauwe achtergrond, waar een lelieachtig motiefje in is verwerkt. Hij is gekleed in een wit onderkleed en een blauwe schoudermantel. Die blauwe kleur is opvallend. Want de kleur van die dominicaner mantel is eigenlijk zwart. Zou de kunstenaar op die manier suggereren dat de heilige in zijn leven steeds meer de kleur van de hemel begon aan te nemen? Dat wordt onderstreept door het feit dat hij met de rechter wijsvinger naar de hemel wijst. Maar het meest verrassend is het vlammetje op het voorhoofd van Vincentius. Alsof van hem gezegd wordt dat hij aanwezig was bij het Pinkstergebeuren zelf. Hij heeft een bazuin in de hand, symbool voor het feit dat hij het woord van God overal uitbazuinde. Misschien gebruikte hij wel een dergelijk instrument als stemversterker.

In een levensbeschrijving van Sint Vincentius lezen wij: ‘Wie hem eenmaal gehoord had, wou niet meer weg en trok met hem mee naar de volgende standplaats. Met als gevolg dat hij vaak door duizenden mensen werd begeleid. Onder zijn gevolg waren priesters die meteen biecht konden horen; er waren zangers bij en muzikanten met draagorgeltjes die de dienst opluisterden met muziek en gezang; klerken en notarissen waren erbij die het bijleggen van ruzies en de afhandelingen van geschillen meteen vastlegden; er waren mannen bij die voor eten en slapen moesten zorgen voor al die mensen. Hij was gewoon drie maal per dag een toespraak te houden; opvallend was daarbij dat zijn stem niet zwakker werd. Hoewel hij alleen in het Spaans sprak, zijn moedertaal, werd hij begrepen door Fransen, Italianen, Duitsers, Engelsen en zelfs Grieken en Hongaren. Hij moet ook onnoemelijk veel wonderen hebben verricht; hij wekte een aantal doden weer ten leven; wist brood en meel te vermenigvuldigen; genas blinden, stommen, lammen en geesteszieken; als hij een zieke de hand oplegde, was deze weer beter.’

De suggestie van deze verteller en van de kunstenaar die dit raam vervaardigde, is duidelijk: Vincentius was zo’n bezield predikant dat bij hem zich het Pinksterwonder herhaalde. Hij deed de tijden van Jezus in het evangelie herleven. Hij bracht de hemel onder handbereik van de mensen.

Met het Pinksterverhaal in gedachten kijk ik naar de afbeelding en ik vraag mij af of ik – in mijn tijd - ooit iemand zo heb horen spreken dat het vuur op mij oversloeg en mijn hart ervan gloeide en brandde. En ikzelf? Hoe herhaalt zich het Pinksterwonder in mijn leven, mijn persoon, mijn doen en laten? Wellicht veel bescheidener dan in deze verhalen, maar niet minder vurig en bezield?

[± 1890, glasschilderkunst; Frankrijk, Bretagne, St-Perreux, kerkhofkapel. Dries van den Akker s.j./2010.05.22]

Verwijzingen
Handelingen 02,01-12: Jaar A + B + C: Pinksteren
*
Jesaja 55,10-11: Jaar A + B + C: Paaswake: Jaar A door het jaar 15e zo
Veertigdagentijd 01e week di
Feest 05 april 1419: Vincentius-Ferrer

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties