× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Bekoring in de woestijn (1200)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Markus vermeldt alleen maar dat Jezus in de woestijn door satan op de proef werd gesteld. In tegenstelling tot Matteus en Lukas vertelt hij niet waar de beproeving in bestaat.

Wellicht heeft de kunstenaar van bijgaande afbeelding Markus’ versie van dit verhaal voor ogen gehad. Hij beeldt slechts de handelende personen af. Jezus is herkenbaar aan zijn kruisnimbus (= heiligenkrans rond zijn hoofd met ingetekend kruis). Hij is gekleed in een hemels blauw ondergewaad en een rood bovenkleed. De satan wordt voorgesteld als een harig monstertje. Het is natuurlijk niet toevallig dat Jezus een kop groter is dan de satan, en dat Hij met zijn heiligenkransje boven uit het kader van de afbeelding breekt. Juist zoals de vluchtende satan met één van zijn vlerken opzij uit het kader breekt. Achter Jezus zijn nog drie engelenkopjes te zien, naar het woord van Markus: ‘… en de engelen dienden Hem.’ Jezus is op blote voeten: in de middeleeuwse beeldtaal vaak een aanduiding dat men de Weg van God gaat. Zo worden zeer dikwijls Jezus’ apostelen op blote voeten afgebeeld.

De woestijn wordt gesuggereerd door de hobbelige, rotsige ondergrond. Zowel Jezus als de satan maken dezelfde loopbeweging: de ene voet op de grond, de andere geheven voor de volgende stap. Voor Jezus betekent dat dat Hij steeds hoger klimt. Voor de satan dat hij straks in het luchtledige stapt. Hierna zal hij een diepe val maken… Die suggestie wordt onderstreept door het feit dat de satan omkijkt naar Jezus; hij slaat angstig en overhaast op de vlucht. Daarop wijst ook het gebaar van Jezus’ rechterhand waarvan de vingers het gebaar maken van de leraar: door de leer van God te verkondigen wijst Jezus de satan terug (en zal Hij hem in de diepte doen storten). De satan druipt af, met machteloos geheven, lege ‘handen’; nog net niet de staart tussen de benen, maar die staart hangt wel krachteloos omlaag. Er zit een grappig rijm in die afhangende staart van de satan enerzijds, en anderzijds de opwaaiende zoom van Jezus’ rode bovenkleed. Duidt dat op het waaien van de Geest? Nog eens benadrukt door de rode kleur van dat kleed? Zei Markus niet met even zoveel woorden dat Jezus door de Geest naar de woestijn werd gedreven?

Dat de engelen Jezus dienen blijkt uit het feit dat zij zich – als goede navolgers – achter Hem bevinden. Ten overvloede wijzen zij met handen en vleugels naar Hem. Dit alles speelt zich af tegen een hemels gouden achtergrond.

[ Na 1200, boekverluchting; Duitsland, Freiburg im Breisgau, Universitätsbibliothek; Dries van den Akker s.j. / 2008.12.30]

Verwijzingen
Markus 01,12-13
Jaar B 1e zo 40-dagentijd
(nog aan te vullen)

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties