× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Onnutte knechten (1972)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De kunstenaar heeft deze afbeelding bedoeld als bekroning van een kerkraam dat gewijd is aan de profeet Jesaja. Waarschijnlijk is het een illustratie bij Jesaja 62,06-07: ‘Jeruzalem, op uw muren heb Ik wachtposten uitgezet; heel de dag en heel de nacht, nooit mogen zij zwijgen. Gij die JHWH alles in herinnering brengt, er is voor u geen rust. Gun ook Hem geen rust tot Hij Jeruzalem herstelt en maakt tot de roem van het Land.’ Het gaat over wachters die dag en nacht tot God moeten roepen. Ja, God uit zijn slaap moeten houden. Om Hem te herinneren aan zijn belofte. Namelijk dat Hij Jeruzalem zou herstellen en weer opbouwen tot de mooiste stad van het land. Want op het moment dat deze tekst wordt uitgesproken, ligt Jeruzalem in puin, en is er geen steen op de andere gebleven. Roepen tot God. Dag en nacht. Bidden en wachten, dat is waken, de wacht houden.

De kunstenaar heeft voor zijn afbeelding prachtig gebruik gemaakt van de raamtracering. In het middelste vak zien wij de bidder, de lege handen naar de hemel geheven. Mooi hoe die handen precies passen in de ruimten tussen de gotische ogiefbogen. Rechts van de bidder staat de nacht, voorgesteld als een vrouw, gekleed in een mantel bezaaid met sterren; boven haar de maansikkel. Aan de andere kant de dag: een jongeman met een toorts; achter hem de rode bal van de zon. Een prachtige uitbeelding van gebed.

Hoe past deze afbeelding bij het verhaal van vandaag over de onnutte knechten? Jezus vertelt dat verhaal als antwoord op de vraag van de leerlingen: “Geef ons meer geloof.” Die bede werd veroorzaakt door Jezus’ aansporing dat je een ander onophoudelijk moet vergeven. “Geef ons dan meer geloof.” Daarop vertelt Jezus het verhaal van de slaven die van de vroege morgen tot de late avond aan het werk zijn in dienst van hun meester. Daarmee lijkt hij te suggereren dat geloven een kwestie is van lange adem. En is dat nou niet precies onze ervaring? Want onze ervaring leert toch dat wat je verlangt in je geloof, dat je daar soms heel lang op moet wachten. Dat je almaar aangewezen bent op geloven, omdat je gebed maar steeds niet verhoord wordt.

Daarover gaat dan ook - volgens mij - het verhaaltje dat Hij er achteraan vertelt. Hij vergelijkt geloven met de arbeid van een slaaf in zijn tijd. Die moet de hele dag hard werken op het land. Hij verlangt natuurlijk naar het einde van de dag, want dan kan hij eindelijk uitrusten en aan zichzelf toekomen. Maar zelfs dat is niet zo. Want als hij dan van het land thuiskomt, krijgt hij nog niet waar hij de hele dag naar heeft uitgekeken: rust. Nee, hij is slaaf en moet zijn werk doen. Daar hoort ook bij: de maaltijd voor zijn meester klaarmaken en opdienen en opruimen… En daarna pas – als de dag ten einde is – krijgt hij waar hij de hele dag zo naar verlangde.

Zo ziet ook het leven van een gelovige eruit. Je bent er je hele leven mee bezig. Al die tijd zie je uit naar datgene wat je gelooft. Je bent almaar op verlangen en geloven aangewezen, omdat maar steeds niet gebeurt waarnaar je verlangt. Waaróm niet gebeurt wat je verlangt, of waarom het niet gebeurt op het moment dát je het verlangt… Ik weet het niet. Ik weet alleen dat de ervaring uitwijst dat het meestal zo gaat. Geloven is slavenarbeid. Geloven is een kwestie van lange duur. Van de vroege morgen tot de late avond. Geloven is ‘God dag en nacht uit zijn slaap houden, tot Hij eindelijk zijn beloften heeft waargemaakt.’

[1972, Jooep Nicolas, glasschilderkunst; Nederland, Delft, Oude Kerk. Dries van den Akker s.j./2010.09.03]

Verwijzingen
Lukas 17,05-10: Jaar C door het jaar 27e zo
Door het jaar 32e week di

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties