× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Christus Koning (1500)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De kunstenaar heeft zijn tafereel verdeeld in twee helften. Op de bovenste helft rijzen de gestalten van de drie gekruisigden uit boven het gekrioel van de mensen daaronder. De middelste gekruisigde is Jezus. We herkennen Hem aan het bordje boven zijn hoofd met het opschrift INRI: Jezus Nazarenus, Rex Judaeorum (= Jezus van Nazareth, koning der joden). Hij steekt dan ook overal boven uit. Daarbij heeft hij nog zijn kroon van doornen op. Maar het is een uitgeklede koning. Zo goed als naakt. Te kijk gehangen voor de mensen die naar Hem opzien. Een bespotte koning. Iemand die pretendeert koning te zijn, maar het in de ogen van de mensen daarbeneden niet is, en daar op deze manier om belachelijk wordt gemaakt.

Links en rechts van Hem twee misdadigers. Al even naakt en scharminkelig. Als de dode bomen waaraan ze vastgebonden zijn en sterven. Die aan zijn linkerhand wendt zich van Hem af. Die aan zijn rechterhand lijkt wel een buiging te maken in Jezus’ richting. De blik van Jezus is op hem gericht. Uit het verhaal weten we dat Jezus hem het paradijs belooft. Die woorden maken Hem tot koning. Zijn koningschap is niet van deze wereld: geen aanzien, geen sieraden, geen hermelijnen of purperen mantel. Alleen een woord van uitzicht over de dood heen voor iemand die zijn leven heeft vergooid. Koning van de barmhartigheid. Koning van de hoop.

Op de onderste helft van de afbeelding is het een drukte van belang. Soldaten en hoogwaardigheidsbekleders zitten hoog te paard. Vaandels en speren steken er links en rechts in de lucht. Op de voorgrond vrouwen die verdriet hebben en van wie er zelfs één, in zwijm is gevallen; dat is Jezus’ moeder Maria. Zij wordt ondersteund door een jongeman: dat is Jezus’ leerling Johannes. Ik ga al die mensen daarbeneden één voor één langs, en vraag me af wat er in hen om zal gaan. Welbeschouwd is er niemand, werkelijk niet één die naar Jezus opkijkt, behalve die vrouw helemaal op de voorgrond: Maria Magdalena. Zij heft haar handen in gebed omhoog naar Jezus. Voor haar is Hij koning. Alle anderen zijn met iets anders bezig. Ik probeer met dat in te denken. Daar sterft iemand, en je hebt er geen aandacht voor. Zo weinig eerbied voor de dood, zelfs al zou het de dood zijn van iemand die in mijn ogen de doodstraf verdiende.

Gelovigen belijden dat Jezus koning is, juist over deze mensen die zo druk bezig zijn met hun eigen aangelegenheden. Lukas vertelt dat Jezus even tevoren heeft gebeden: “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.” Dat heeft de kunstenaar hier in beeld gebracht. Wij mensen, ikzelf ben elke dag druk in de weer met mijn eigen zaken, en ik besef niet dat ik intussen met barmhartigheid en vergeving wordt gadegeslagen. Dat ik geen oog lijk te hebben voor het allerbelangrijkste: dat er een blik van liefde op mij, op ieder van ons is gericht.

Zo is Jezus koning. Inderdaad een koningschap niet van deze wereld. Hij is koning van de belangeloze liefde. Een koning die beseft hoe weinig Hij gediend wordt. Sterker, een koning die zelfs niet gediend wil worden, maar zelf dienstbaar wil zijn. Een koning die spot beantwoordt met barmhartigheid, haat met vergeving, geweld met gebed en liefde, dood met nieuw leven.

[15e eeuw, Meester van Zwolle, tekening; Duitsland, München, Staatliche Graphische Sammlung. Dries van den Akker s.j. / 2010.11.05]

Verwijzingen
Lukas 23,35-43: Jaar C: Christus Koning
Jaar C: Palmzondag

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties