× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Jezus staat op uit de dood (1516)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De kunstenaar maakt mij getuige en deelgenoot van onzienlijke geheimen: Jezus’ opstanding uit de dood. De verheerlijkte Christus rijst op uit de stenen sarcofaag. Met één been staat Hij er nog in; met het andere is Hij bezig over de rand heen te stappen. Over het blote lijf draagt hij een gouden gewaad, zoals we ook al zagen bij de Nederdaling te Helle. Zijn blik gaat naar iets verhevens in de verte. De twee vingers van zijn rechterhand geheven in het klassieke gebaar van zegen en leraarschap, en – hier – ook van overwinning. Zien wij het goed, dan behoorde er in zijn linkerhand een staf of vaandel te steken, maar die is verdwenen. Op de muur achter Hem is rond Hem een eenvoudig lichtschijnsel aangegeven tegen een diep donkerblauwe nacht. Opvallend: zijn kruiswonden zijn niet te zien.

Rond de verrijzende Heer zien wij vier soldaten. Zij waren - aldus Matteus – als wachters aangesteld om te voorkomen dat de leerlingen de dode Jezus stiekem zouden weghalen, en vervolgens het praatje zouden rondstrooien dat Hij verrezen zou zijn. Zij deinzen terug. De kracht van Jezus’ opstanding is sterker dan welk menselijk wapen ook. Zij moeten hun ogen afschermen voor de schittering die van Jezus afstraalt. Het effect daarvan past prachtig bij dit mysterie: zij zijn verbijsterd getuige van dit wonder, terwijl zij het niet (kunnen) zien. De soldaat links vóór kijkt niet in de richting van Jezus, maar naar mij, als zoekt hij hulp om te kunnen begrijpen wat hem overkomt. Zo word ook ik betrokken bij dit immense wonder (dat ik wel mag zien!). En zo gaan via die vierde soldaat en mij toch de aandachtslijnen van alle aanwezigen uit naar het centrum: Jezus Christus die dood was en nu leeft.

In de overweldigende stilte van dit mysterie past mij bewondering en aanbidding. Bijvoorbeeld:

Heer, onze God,
Licht van het enige Licht.
U bent zelf de Bron van het Licht,
Licht,
en Maker van het Licht
U hebt het geschapen en ontstoken.
U, licht van de engelen,
Van alle hemelse machten;
En alle geestelijke wezens
Welke U geschapen hebt.
U bent het licht van alle heiligen, Van alle gelovigen.

Moge onze ziel uw lamp zijn,
Brandend voor U
Ontstoken door U.
Moge zij stralen van waarheid,
Branden van liefde,
Uw glans verspreiden
En nooit meer doven,
In vuur en vlam staan zonder te verteren.

Zoals wij de nacht verdrijven
door in uw heiligdom licht te ontsteken,
Verdrijf zo ook de duisternis uit ons hart.
Laat ons uw woning zijn
Die haar licht van U ontvangt;
Straalt van U.
Laat ons in U worden ontstoken
En nooit meer doven.
Amen.

[Vrij naar een gebed uit het Groot Gebedenboek p.770]

[1516, Picardische steensculptuur altaarretabel; Frankrijk, Bretagne, Pontivy, Chapelle Notre Dame de la Houssaye
Dries van den Akker s.j./2009.03.17]

Verwijzingen
Matteus 28,06:Jaar A Paaswake
Markus 16,06: Jaar B Paaswake
Lukas 24,06: Jaar C Paaswake

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties