× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Jezus verschijnt aan de Elf (980)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Na zijn opstanding uit de doden verschijnt Jezus aan zijn leerlingen. Op de afbeelding is hun aantal teruggebracht tot vier. Precies het aantal dat nodig is om het verhaal tot zijn recht te laten komen. Immers aan het begin wordt verteld dat de twee leerlingen van Emmaus aan de verzamelde leerlingen verslag uitbrachten van Jezus’ verschijning aan hen. Terwijl zij daarover met elkaar spraken, stond Hijzelf in hun midden. Net als het verhaal van Emmaus zelf is ook dit gebeuren een prachtige illustratie van Jezus’ woord: Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, ben Ik in hun midden” (Matteus 18,20). Als zij van hun verbazing niet bekomen, vraagt Hij hun wat te eten. Ze reiken Hem een stukje gebakken vis, en – volgens enkele Griekse handschriften en de Latijnse Vulgaatvertaling – een honingraat. We mogen dus concluderen dat we links de beide Emmaüsgangers zien, en aan weerszijden van Jezus de beide leerlingen die vis en honing aanbieden.

De kunstenaar heeft zijn afbeelding in twee gedeelten opgebouwd. Rechts het hoofdbestanddeel: Jezus die het door de twee leerlingen aangeboden voedsel in ontvangst neemt; links de andere twee die eerbiedig toezien. Zo gaat alle aandacht uit naar de persoon van Jezus, hoewel die niet in het midden van het tafereel staat. Zijn uitzonderlijke positie wordt nog vergroot door het feit dat Hij als enige een aureool draagt, de kruisnimbus, waardoor Hij juist uitsteekt boven de hoofden van de andere vier. Opvallend is dat in zijn handen en voeten niet de wondetekenen zijn aangegeven. Om aan te duiden dat we hier te doen hebben met de verrezen Heer, is Hij volkomen in het wit gekleed. De anderen lijken al enigszins op Hem door onder hun gekleurde bovenkleed een wit onderkleed te dragen. Daarnaast hebben alle vier – net als Jezus – blote voeten, symbool voor de navolging van Christus.

Maar de kunstenaar heeft ons misschien nog iets te zeggen. Hij heeft de twee leerlingen naast Jezus – en vooral de rechtse wiens knie er op duidt dat hij nader treedt - afgebeeld als mensen die een gave aandragen, een offer aanbieden. Jezus neemt hun gave aan. Zo meteen zal Hij ze voor hun ogen opeten. De gaven zijn het werk van hun handen. Dat geldt voor de honing, maar vooral voor de vis. Aan de witgrijze haren menen wij in de leerling aan Jezus’ rechterhand de apostel Petrus te herkennen, visser van beroep. We bedenken dat de apostelen na Jezus’ heengaan hun vissersberoep weer uitoefenden. Petrus biedt het werk van zijn handen aan. Zo gezien herinnert dit tafereel aan de eucharistie. Daar worden immers ook onze gaven aangedragen, het werk van onze handen. Er wordt een gebed over uitgesproken dat God onze gaven wil aanvaarden en zegenen, en dat ze mogen veranderen in lichaam en bloed van Jezus. Dat is wat in het verhaal en op de afbeelding zal gebeuren, wanneer Jezus de gaven tot zich neemt en opeet! De gedachte aan de eucharistie wordt nog versterkt door het feit dat de beide apostelen de gaven niet aandragen met hun blote handen, maar deze eerbiedig hebben bedekt met een slip van hun mantel. Ook het gebaar dat de twee toeschouwers met hun rechterhand maken, herinnert sterk aan het gebaar van concelebrerende priesters tijdens de instellingswoorden in de eucharistieviering.

Dit alles ziende en overwegende sluit ik me aan bij de leerlingen en bid dat Christus het werk van mijn handen als een gave wil ontvangen en er zijn leven van wil maken.

[Ca 0980, handschriftverluchting Egbertcodex, Duitsland, Trier;Dries van den Akker s.j. / 2009.02.08]

Verwijzingen
Lukas 24,35-48: Jaar B Pasen 03e zo
Paastijd 01e week do

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties