× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Het penningske van de weduwe (1870)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Een jonge weduwe in sombere kleren laat een muntje in de offerbak vallen. We staan er met onze neus boven op.

Er staan veel anderen op de afbeelding. Eén treetje hoger staat een welgedane Farizeeër opzichtig te wachten tot hij zijn gave mag offeren. De beurs reeds in de hand. Hij heeft klaarblijkelijk een lijfwacht bij zich die oplettend rondkijkt. Zou die rijke werkelijk verwachten dat iemand hem hier in de tempel komt beroven? Of moet die dienaar zijn rijkdom onderstrepen?

Nog iets verder naar achter, weer één tree hoger, staat Jezus met zijn leerlingen. Jezus is herkenbaar aan de lichtkrans rond zijn hoofd. Hij wijst naar de weduwe: “Let op wat Ik zeg: die arme weduwe heeft er het meeste van allen ingeworpen. Die mensen hebben allen iets van hun overvloed bij de gaven voor God geworpen, maar zij offerde van haar armoe alles waar ze van leven moest.”

Ik kijk nog eens naar de vrouw en probeer met Jezus’ ogen te zien. Ze ziet er in haar statige gewaad helemaal niet arm uit. Dat ken ik van mijn bezoeken aan Perú en México: arme mensen proberen zich zo verzorgd mogelijk te kleden, want men schaamt zich voor de armoe. Wel valt mij aan de vrouw op, hoe ingetogen zij daar staat. Het hoofd eerbiedig gebogen, de ogen neergeslagen. Haar offer is gebed. Zo te zien klopt ze zich met haar linkerhand op de borst: “Heer, wees mij zondaargenadig.”

De kunstenaar heeft haar bijzondere kwaliteiten op twee manieren gemarkeerd. Ten eerste valt op haar het licht, terwijl alle anderen – inclusief Jezus en zijn leerlingen – meer in de schaduw blijven. Daarnaast heeft hij tussen de vrouw en alle anderen nadrukkelijk een zuil geplaatst. Daardoor wordt het tafereel in twee helften verdeeld: de linker helft is helemaal voor de vrouw alleen; op de rechter zijn alle anderen samengebracht. Een vrouw apart. “Jij bent kostbaar in mijn ogen. De rijkste en machtigste landen op deze wereld geef Ik in ruil voor jou,” zegt JHWH in Jesaja 43. Hij zet zelfs zijn Zoon in de schaduw om deze weduwe in zijn licht te plaatsen.

Om toch Jezus op de juiste plaats te zetten, heeft de kunstenaar Hem op de hoogste trede geplaatst. Boven de Farizeeër, wiens houding in alles het tegendeel is van de vrouw. Hij is weldoorvoed, leunt zelfvoldaan juist wat achterover en demonstreert met de beurs in de hand zijn godsdienstzin en zijn rijkdom. Pijnlijk, naast die arme weduwe.

En Jezus wijst. De vinger van Jezus. De vinger van God. Uit hoeveel verhalen (en afbeeldingen!) kennen we die niet? Een meditatie op zich. De leerlingen achter Hem maken een wat rommelige indruk. Sommigen luisteren, anderen zijn met hun aandacht elders. Het is aantrekkelijk om juist in de attente leerling de schrijver van het verhaal te veronderstellen. Hij heeft Jezus’ woorden opgevangen, onthouden, opgeschreven en doorgegeven. Want zo simpel en eigenlijk overbodig deze les van Jezus is (een kind kan haar begrijpen), zij kan niet voldoende doorverteld, herhaald, ter harte genomen en uitgevoerd worden. Zo eenvoudig als het groot is.

[Ca 1870, Gustave Doré, gravure. Dries van den Akker s.j. / / 2006.11.27]

Verwijzingen
Markus 12,41-44: Jaar B door het jaar 32e zo
Lukas 21,01-04: -
Door het jaar 09e week za
Door het jaar 34e week ma

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties