× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Bemint elkander (1398)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

‘Je moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad.’ Aldus Jezus vandaag in het evangelie. Volgens de overlevering was dat het kenmerk van de eerste christenen: ‘Zie, hoe zij elkaar liefhebben!’

We kijken naar een paneelschildering uit het eind van de 14e eeuw. Het is getiteld: ‘Julianus draagt een pelgrim’. Het is een illustratie bij de legende van Julianus de Herbergzame († ?; feest 29 januari). Misschien dacht u heel even aan Sint Christoffel. Maar die draagt altijd een kind, het Christuskind, door het water naar de overkant. Hier is duidelijk sprake van een al wat oudere man die overgedragen wordt.

De kunstenaar heeft zijn tafereel opgebouwd uit drie verticale delen. In het midden het belangrijkste: we zien hoe Julianus een pelgrim naar de andere kant van het water draagt. Rechts zijn vrouw die het van onder een houten afdakje biddend gadeslaat. En links de barre wereld waarheen de pelgrim onderweg is.

Hoe eenvoudig ook, de afbeelding is vol symboliek. We kijken naar Julianus, die licht gebukt gaat onder het gewicht van de man op zijn rug. Zou dit niet een mooie illustratie zijn bij Paulus’ woorden: ‘Draagt elkanders lasten. Zo zult u de Wet van Christus vervullen’ (Galaten 06,02)? En de Wet van Christus luidt: ‘Een nieuw gebod geef ik jullie: je moet elkaar liefhebben.’ We zien hoe Julianus met zijn linkerhand zorgzaam naar de man op zijn rug tast om te zien of alles goed gaat. Zijn houding en zijn ingekeerde blik drukken concentratie uit: alles moet goed gaan. Voorzichtig tast hij onder water met zijn linker voet vooruit. Voetje voor voetje gaat hij voort. Langzaam.

We herinneren ons dat er bij de Grieken een mythe was, waarin wordt verteld hoe de oude veerman Charon zielen van overleden mensen over de rivier zette van de bewoonde wereld naar de onderwereld. Hij gebruikte een bootje. Moeten we hier het snelstromende water van de rivier beschouwen als een symbool van de dood? De wereld waarheen de pelgrim onderweg is, lijkt er troosteloos genoeg voor. Hoewel er ergens een boom groeit uit de dorre rotsgrond. Of is die rivier eerder beeld van een belangrijke overgang in je leven? Zal straks die pelgrim die overkant bewoonbaar maken? Zal hij de liefde doorgeven die hij hier ontvangt en zo van de onherbergzame wereld een paradijs gaan maken?

Er is nog een liefdedienst te zien op deze afbeelding: het gebed van de vrouw op de rechteroever. Zij leeft mee met haar man Julianus; tegelijk bidt ze dat de pelgrim veilig aan de overkant mag komen, en wellicht ook dat hij het doel van zijn pelgrimstocht mag bereiken. Het gebed wordt hier voorgesteld als beschutting, veiligheid, benadrukt door dat afdakje en de deur naar het huis die openstaat.

Je kunt op drie manieren Jezus’ liefdegebod waar maken: ten eerste door iets te doen voor een ander, vervolgens door de liefdedienst van een ander dankbaar te aanvaarden en je te laten dragen en tenslotte door te bidden voor anderen. Ik vraag mij af hoe ik Gods liefde waar maak.

En die gouden achtergrond? Is dat niet de afstraling van Gods aanwezigheid?

[1398, paneelschildering; Duitsland, Berlijn, Gemäldegalerie. Dries van den Akker s.j./2010.04.27]

Verwijzingen
Johannes 13,31-35: Jaar C Pasen 05e zo
*
Matteus 22,39: Jaar A door het jaar 30e zo
Markus 12,33: Jaar B door het jaar 31 zo
Lukas 10,27: Jaar C door het jaar 15e zo
Door het jaar 09e week do
Door het jaar 20e week vr
Door het jaar 27e week ma
Feest 29 jan. 1000 Julianus-Herbergzame

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties