× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Genezing van een melaatse (980)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De kunstenaar heeft Jezus in het midden van de afbeelding opgesteld. Hij is toegewend naar de melaatse. Achter Jezus: acht van zijn leerlingen; allen op blote voeten, zoals bekend in de middeleeuwse kunst symbool van de navolging van Jezus. De afgebeelde personen bevinden zich op een terrein dat lichtjes van links naar rechts afloopt. Beneden staat de melaatse. Zijn huid is getekend met uitslag. Hij heeft een toeter bij zich zodat hij ieder op gehoorsafstand kan waarschuwen om voor hem uit de weg te gaan. Aanraking zou immers besmetting kunnen betekenen. Zo moet hij zijn eigen isolement over zich afroepen. Vragend heeft hij zijn (zeer grote!) hand naar Jezus uitgestrekt. Een lege hand. Zo staan bidders voor God: met lege handen, vragend of Hij ze wil vullen met zijn genadegaven. Smartelijk ziet hij op naar Jezus. Volgens de evangelietekst vraagt hij of Jezus hem wil reinigen.

Jezus staat iets hoger dan de melaatse, of liever, Hij is tot de melaatse afgedaald. Beeld van de menswording. Hoewel Hij deelhad aan de goddelijke waardigheid is Hij er niet voor teruggeschrokken om mens te worden met de mensen en vanuit de hemel naar de aarde af te dalen (vgl. Filippenzen 02,06-11). Hij heeft zijn rechterhand met twee vingers geheven: gebaar van onderricht en zegening, uitbeelding van zijn woorden: “Ik wil: word rein.” Hij raakte hem er zelfs bij aan, wat niet door de kunstenaar wordt weergegeven, maar in Jezus’ tijd een gebaar van kapitaal belang. Een melaatse was door God gestraft met onreinheid, zo dacht men. Zo iemand mocht je niet aanraken, want dan maakte je jezelf en ieder die met jou in aanraking kwam, onrein. Je kon enige tijd God niet meer onder ogen komen. Maar door die aanraking laat Jezus zien dat Hij heel anders in God gelooft dan zijn tijdgenoten. Hij laat zich raken door de onreinheid van de mensen, hun nood en isolement. Hij komt je ervan bevrijden, want Hij is met je begaan. God is een God van barmhartigheid en niet van straf. Wat er ook is en hoe het ook komt waardoor je in de narigheid zit, wij mogen altijd tot Hem naderen met de vraag of Hij ons wil helpen. En wij zullen over ons horen zeggen: “Ik wil, word rein.” En terstond treedt de reinheid in.

Achter Jezus zien wij Petrus, herkenbaar aan zijn witte haren. Hij kijkt vol verwondering toe; zijn handen onderstrepen zijn gevoelen. Opvallend is dat hij – net als Jezus – een heiligenkransje draagt. De andere leerlingen achter hem (nog?) niet. Hij is Jezus dan ook van het meest nabij gevolgd; het meest met Hem afgedaald. Zo ver zijn de anderen (nog?) niet. Zij staan nog iets verder naar achteren, van Jezus af, en daardoor ook iets hoger ten opzichte van Jezus en de melaatse, nog iets minder afgedaald naar de ellende van de melaatse. Sterker, de voorste van de groep heeft zich zelfs helemaal afgewend van het tafereel, en het de rug toegekeerd. Prachtig is daarbij de stand van de voeten: één voet staat opzij, de andere naar voren; in werkelijkheid onmogelijk, maar uitbeelding van de inwendige gemoedsgesteldheid. Met de (blote!) voeten is hij al volgeling van Jezus, met de rest van zijn persoon (nog?) niet; heeft hij nog veel te leren. Opmerkelijk is dat precies zijn gewaad dezelfde kleur heeft als dat van Jezus. Welk een troost voor mij als leerling, wanneer ik bij sommige hulpbehoevenden weerzin voel. Dan mag ik mij nog steeds tot Jezus' volgelingen rekenen; ik moet alleen nog veel leren!

Ik ga de afgebeelde personen één voor één na, en overweeg of en hoe ik het ben die daar is afgebeeld.

[± 0980, handschriftverluchting Egbertcodex, Duitsland, Trier. Dries van den Akker s.j. / 2007.01.12]

Verwijzingen
Mt. 08,01-04: -
Mk.01,40-45: Jaar B door het jaar 06e zo
Lk.05,12-16: -
Kersttijd 11 januari
Door het jaar 01e week do
Door het jaar 12e week vr

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties