× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Aren plukken (1500)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De kunstenaar heeft zijn afbeelding verdeeld in twee gelijke helften; op elke helft drie personen: rechts drie leerlingen, links Jezus in gesprek met twee Farizeeën. De leerlingen bevinden zich temidden van het bijna manshoge graan, plukken aren en rollen ze tussen hun handen fijn. Te oordelen naar hun gezichtuitdrukking hebben ze er plezier in.

Het evangelie vertelt dat ze dat doen op de sabbat. Dan mag zoiets niet volgens de heersende opvatting, want dat is werken. Daar komen de schriftgeleerden Jezus dan ook op aanspreken. De voorste staat met zijn rechtervoet uitdagend vooruit. Beide mannen gebaren met hun handen. Ze weten bij anderen precies aan te wijzen wat er niet deugt, op basis van Gods Wet, de Bijbel, bedoeld als Blijde Boodschap. Jezus heeft zich tussen deze agressieve mannen en zijn leerlingen opgesteld. Hij beschermt ze en komt voor ze op. Zó handelt Hij ook met mij: Hij gaat tussen mij en mijn belager instaan.

Opvallend is ook dat de twee schriftgeleerden duur gekleed gaan, met een ingewikkelde hoofdbedekking en elegant schoeisel. Jezus gaat blootshoofds en op blote voeten; evenals zijn leerlingen! Op middeleeuwse afbeeldingen zijn Jezus’ volgelingen vaak te herkennen aan hun blote voeten. Jezus en zijn leerlingen hebben omwille van de toeschouwer ten overvloede ook nog een heiligenkransje meegekregen.

Er staan twee werelden tegenover elkaar. Aan de ene kant serieuze mannen die hartstochtelijk met Gods Wet bezig zijn, maar daar enkel en alleen ge- en verboden uit halen. Ze weten precies wat wel en niet mag, vooral voor anderen. Ze gebruiken Gods woord om er anderen mee te be- en – erger – veroordelen. Aan de andere kant staan Jezus en zijn leerlingen. Zij genieten en… doen zo recht aan de sabbat. Want daar was ze oorspronkelijk voor bestemd. Nadat God de wereld en alwat erop is in zes dagen had gemaakt, voltooide Hij immers zijn werk door op de zevende dag te rusten en ervan te genieten.

Zo gezien heeft de compositie die de kunstenaar aan zijn afbeelding meegeeft, een prachtige diepere betekenis. De leerlingen staan temidden van welig bloeiend graan. De grond waarop zij staan (letterlijk en figuurlijk!) brengt honderdvoudig vrucht voort. En kijk nu nog eens naar de grond waarop de schriftgeleerden staan.

Zou de kunstenaar dan ook zo diep hebben doorgedacht, toen hij met een eenvoudige veeg het hele tafereel voorzag van een blauwe hemel? Alles speelt zich af onder een en dezelfde hemel. Hoe zei Jezus dat ook alweer? “Mijn Vader laat zijn zon opgaan over goeden én kwaden, over rechtvaardigen én onrechtvaardigen.” Allen delen in dezelfde genade. Of het vrucht voortbrengt en vreugde geeft, hangt af van de vraag hoe ik de genade ontvangt en ermee omga.

[± 1500, houtsnede Bijbel Ludolf van Saksen, Nederland, Utrecht, Catherijneconvent. Dries van den Akker s.j. / 2007.01.18]

Verwijzingen
Matteus 12,01-08: -
Markus 02,23-29: Jaar B door het jaar 09e zo
Lukas 06,01-05: -
Door het jaar 02e week di
Door het jaar 15e week vr
Door het jaar 22e week za
Matteus 05,45: Jaar A door het jaar 07e zo
Veertigdagentijd 01e week za
Door het jaar 11e week di

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties