× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Tweede Broodwonder (990)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De kunstenaar heeft de spijziging van de vierduizend afgebeeld, het zogeheten tweede broodwonder, te herkennen aan de zeven manden die klaarstaan. Daarin zullen straks de overgeschoten brokken verzameld worden. Bij het eerste broodwonder bleven er twaalf manden met brokken over.

Het verhaal is een symbolische samenvatting van Jezus’ leven. Hij geeft zijn liefde (‘brood’) eerst aan de mensen van zijn eigen volk. Dat het bij het eerste broodwonder om zijn eigen volk gaat, wordt benadrukt door het getal van de twaalf manden met overgeschoten brokken. Die twaalf kunnen zowel naar de stammen van Israël verwijzen als naar het getal van Jezus’ leerlingen. Uiteindelijk zullen die samenvallen. Heeft Jezus zijn leerlingen niet beloofd dat zij ooit de twaalf stammen zouden oordelen (Lukas 22,30)?

De zeven manden van het tweede broodwonder verwijzen wellicht naar het aantal diakens die later aangesteld zouden worden om bijzondere zorg te besteden aan de christenen van niet-joodse afkomst (Handelingen 06,01-06). Vergeten we niet dat de evangelies werden geschreven, nadat dit alles was geschied. Dat zou ook verklaren waarom er een tweede broodwonder nodig was. Jezus’ liefde (brood) was niet alleen bestemd voor de mensen van zijn eigen volk, maar ook voor de aangesloten niet-joden. Dit vermoeden wordt nog versterkt door het feit dat zowel Matteus als Markus dit tweede broodwonder plaatsen vlak na het verhaal over de genezing van de dochter van de buitenlandse vrouw. Jezus zegt aanvankelijk tegen haar dat het niet past om het voor de kinderen (eigen volk!) bestemde brood aan de hondjes (heidenen!) te voeren. Maar die moeder is door dit barre woord niet afgeschrikt. Integendeel, zij neemt de beeldspraak over en zegt dat de hondjes wel profiteren van de kruimels die bij de kinderen van de tafel vallen (Matteus 15,21-28 resp. Markus 07,24-30)! Op dat moment beseft Jezus dat Hij niet alleen voor de eigen mensen gekomen is, maar voor alle mensen. Vandaar dit tweede broodwonder voor de mensen ‘van ver’ (Markus 08,03)!

De kunstenaar heeft het tafereel opgebouwd in drie lagen. In de bovenste laag zien wij Jezus temidden van twee leerlingen. Hij torent boven hen uit. (Dit beeld herinnert enigszins aan Jezus’ verheerlijking op de Tabor tussen Mozes en Elia). Jezus overhandigt zijn brood aan beide leerlingen. Zij buigen eerbiedig en nemen het brood niet met de blote handen aan, maar in een kleed. Ook dat duidt op grote eerbied.

De drie staan op groen gras. Dat vermeldt dit verhaal niet, wel het eerste broodwonder (resp. Matteus 14,19 en Markus 06,39). Het is ongetwijfeld een verwijzing naar psalm 23: ‘De Heer is mijn herder: het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij in grazige weiden rusten. Daar geeft Hij mij nieuwe kracht. Voor mijn ogen dekt u de tafel…’ Bij nader toezien valt het op dat er wel gras is onder de voeten van Jezus en zijn leerlingen, maar niet waar de mensen zitten. Misschien zal er pas ‘gras’ zijn als zij straks gegeten hebben?

De mensen zijn afgebeeld in vier groepen (verwijzing naar het getal vierduizend?). Boven links en rechts elk zeven; onder links tien en rechts negen. Allen hebben hun handen geheven in de gebedshouding en zien op naar Jezus. Dat wil zeggen, in de onderste groep links kijken er twee om naar hun achterburen. Zelfs als je in je gebed wordt afgeleid of verstrooid bent, geeft de Heer zijn gaven.

Het hele tafereel speelt zich af tegen een gouden achtergrond die het goddelijke karakter van dit gebeuren benadrukt. Alles spreekt van eerbied voor Jezus en zijn gaven. Het geeft mij de vraag in hoe eerbiedig ik als leerling van Jezus omga met zijn gaven; niet alleen de eucharistie, maar ook met wat ze betekenen: Jezus’ liefde, genade en barmhartigheid: of ik ze even eerbiedig doorgeef? Ook aan buitenstaanders. Of hoe eerbiedig ik er als gelovige om vraag en ze ontvang.

[± 0990 boekversiering Evangeliarium keizer Otto III; Duitsland, Aken, Domschatz. Dries van den Akker s.j. / 2006.12.06]

Verwijzingen
Matteus 15,32-39: -
Markus 08,01-10: -
Advent 01e week wo
Door het jaar 05e week za

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 19 jun 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties