× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Syro-Fenicische vrouw (1300)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De tekenaar heeft vijf personen afgebeeld. Christus is makkelijk te herkennen aan de heiligenkrans rond zijn hoofd met ingetekend kruis. Vóór Hem zit op één knie geknield een adellijke vrouwe: de Syro-Fenicische of Kananese. Zij heft haar handen in gebed. Achter haar een apostel? Of de zieke dochter voor wie zij genezing komt vragen? Links twee figuren aan tafel die samen een beker delen. Onder de tafel een hondje.

De smekende vrouw is een buitenlandse en komt Jezus om genezing vragen voor haar dochter. Is de gestalte achter haar een leerling van Jezus? Of toch de zieke dochter? Waarschijnlijk het laatste, te oordelen naar de getourmenteerde trekken om de mond en de stijf dichtgeknepen ogen: het is iemand die pijn heeft.

Volgens het verhaal wil Jezus geen aandacht schenken aan de smeekbede van de vrouw. Hij maakt dat duidelijk met een barre vergelijking: “Het is niet goed het brood, dat voor de kinderen bestemd is, aan de honden te geven.” Hij vergelijkt zijn gave van troost en genezing met brood. Klinkt dat mee, als Hij zijn leerlingen leert bidden: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’? Maar de niet-joodse vrouw (én haar zieke dochter!) vergelijkt Hij met honden. De tekenaar heeft zijn woorden in beeld omgezet: we zien inderdaad twee mensen aan tafel (kinderen?), die niet het brood delen, maar een beker, symbool van het levenslot. Jezus heeft op hen zijn oog gericht. Zijn linkerhand wijst naar de hemel, alsof Hij nog eens wil benadrukken dat ook God wél kijkt naar zijn kinderen, maar niet naar vreemdelingen en buitenstaanders, en dus ook niet naar de vrouw op de voorgrond en haar zieke dochter achter haar.

Door de woorden van Jezus toont de vrouw zich niet beledigd. Integendeel, zij neemt de vergelijking over en zegt: ”Natuurlijk Heer, maar de honden profiteren wel van de kruimels die van de tafel van de kinderen vallen.” Ook die woorden zijn op de tekening zichtbaar gemaakt. Onder de tafel zien wij inderdaad een hondje. Het profiteert niet van kruimels, maar bedelt met één pootje om voedsel. Dat pootje rijmt op de geheven handen van de vrouw! En door de houding rijmen die weer op de hand van Jezus die naar de hemel wijst. Zo geeft de tekenaar aan dat het bidden met geheven handen gezien kan worden als een verwijzen naar God in de hemel. Hij kan en zal onze lege handen vullen. Dat is dan ook precies wat Jezus zegt: “Omdat u dit zegt, ga heen, de duivel heeft uw dochter verlaten.”

Vanaf dat moment wordt er verteld dat Jezus’ boodschap niet alleen bestemd is voor de mensen van zijn eigen volk, maar ook voor vreemdelingen en buitenstaanders, voor iedereen dus. Er is straks zelfs een tweede broodwonder voor nodig (‘voor de mensen die van ver gekomen zijn’!) om dat te onderstrepen. Dat wij, niet-joden, Jezus hebben, en ons met Hem tot zijn Vader kunnen wenden, hebben wij aan deze vrouw te danken.

[Eind 13e eeuw, boekverluchting Bijbelse Geschiedenis; Engeland, Londen, British Museum. Dries van den Akker s.j. / 2007.02.02]

Verwijzingen
Matteus 15,21-28: Jaar A door het jaar 20e zo
Markus 07,24-30: -
Door het jaar 05e week do
Door het jaar 18e week wo

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties