× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Jezus bij Martha en Maria (1900)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Op hun tocht kwam Hij in een dorp, waar een vrouw die Marta heette, Hem in haar woning ontving. Ze had een zuster, Maria, die gezeten aan de voeten van de Heer, luisterde naar zijn woorden. Marta werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen, maar ze kwam er een ogenblik bij staan en zei: “Heer, laat het U onverschillig, dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dan dat ze mij moet helpen.” De Heer gaf haar ten antwoord: “Marta, Marta, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen, en het zal haar niet ontnomen worden.”

We moeten dit verhaal verstaan in het kader van Lukas’ evangelie. Telkens worden twee typen gelovigen opgevoerd. Enerzijds de wetgetrouwen die alle regels precies naleven. Anderzijds degenen die daar het slachtoffer van worden. Even tevoren heeft Jezus het verhaal verteld van de Barmhartige Samaritaan. De gelovigen lopen aan een slachtoffer voorbij, omdat zij op weg zijn naar de tempel; als zij in aanraking zouden komen met bloed zouden zij zich verontreinigen… Dus lopen ze door. Ze houden zich keurig aan de wetsvoorschriften, maar het leidt tot onbarmhartigheid. Zo ook bij de Verloren Zoon. De oudste zoon heeft zich altijd keurig aan de regels gehouden, maar vergeet nu blij te zijn om iemand die verloren was en weer terecht is.

Zou zoiets ook spelen in dit verhaal? Martha komt de regels keurig na, maar heeft geen tijd voor Jezus’ woord…? Jezus zegt: “Slechts één ding is nodig.” Doet denken aan een ander woord van Jezus bij Johannes: “Een nieuw gebod geef ik jullie. Bemint elkaar.” Niet meer de 613 geboden waarin de Wet van Mozes was onderverdeeld en die tot onbarmhartigheid had geleid. Alsof je Paulus hoort: ‘Alles wat ik als jood van jongs af aan geleerd had ben ik als afval gaan beschouwen sinds ik Jezus heb leren kennen.’ Dat woord van Paulus wordt misschien wel prachtig geïllustreerd in het verhaal van Martha en Maria.

Op de afbeelding heeft de kunstenaar het er wel dik boven op gelegd. Martha is bezig met een bezem! Dat is wel een erg ruime opvatting van ‘bedienen’. ..

[ca 1900, Delftse tegel. Nederland, Schipluiden, privé. Dries van den Akker s.j. / 2010.09.15]

Verwijzingen
Lukas 10,38-42: Jaar C door het jaar 16e zo
Door het jaar 27e week di
Feest 22 jul 0100 Maria-Magdalena
Feest 29 jul 0080 Martha-Bethanië

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties