× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van verreweg de meeste meditaties, overleed 30 oktober 2022
Farizeeër en tollenaar (1900)   Verwijzingen
Overweging van, en uitgesproken door, Alice Withaar

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De volgende gelijkenis vertelde Hij met het oog op mensen die overtuigd zijn van hun eigen rechtvaardigheid en neerzien op alle anderen: ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een Farizeeër, de ander een tollenaar. De Farizeeër ging daar staan en sprak in zijn gebed over zichzelf: “God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen, hebzuchtig, onrechtvaardig en overspelig, of zoals die tollenaar daar! Ik vast twee maal per week en geef een tiende weg van al mijn inkomsten.” De tollenaar daarentegen, die op een afstand bleef staan, durfde zelfs zijn ogen niet naar de hemel op te slaan. Hij sloeg zich vol berouw op de borst en zei: “O God, genade voor een arme zondaar!”

Ik verzeker jullie dat deze man gerechtvaardigd naar huis ging, en de ander niet. Want ieder die zich verheft zal vernederd worden, maar wie zich vernedert zal verheven worden.’

Twee bidders.
Links iemand die met zichzelf voor de dag durft te komen. Zijn zaakjes zijn in orde, hij legt zijn boekhouding met een gerust hart aan de accountant voor. Hij biedt God zijn eigen voortreffelijkheid aan, hoeft God niets meer te vragen.
God kan hem ook niets geven.
Rechts een ineengedoken figuur die zichzelf het liefst onzichtbaar zou maken. Voor hem is het duidelijk dat God al weet hoe het met hem gesteld is, dat hij het niet goed gedaan heeft. Hij heeft God alleen zijn berouw te bieden.
Hij heeft wel iets te vragen: hij kan alleen verder met Gods genade.
God heeft hem alles te geven: een nieuw leven.

[Ca 1900, Delftse tegel. Nederland, Schipluiden, privé. Alice Withaar / 2010.09.07]

Verwijzingen
Lukas 18,09-14: Jaar C door het jaar 30e zo
Veertigdagentijd 03e week za

© Alice Withaar
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties