× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
'Wat verlang je?' (1000)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De kunstenaar heeft zorgvuldig gecomponeerd. Hij plaatst Jezus rechts en de twee leerlingen links. Tegen een achtergrond van horizontale, gouden en purperen lijnen. Dat geeft aan het geheel een hemels kleurenpalet. Tussen Jezus en de twee leerlingen laat de kunstenaar een zekere ruimte open. Welk gevoelen spreekt daaruit? Respect? Willen de twee eerst de kat uit de boom kijken? De achterste leerling gaat een beetje schuil achter het heiligenkransje van de voorste. In Johannes’ verhaal heeft slechts een van beide leerlingen een naam: Andreas. Zou hij dan de voorste leerling zijn die helemaal zichtbaar is? Dan zou de achterste de naamloze leerling zijn. Misschien is die naamloze leerling Johannes zelf wel…?

Net als Jezus gaat de zichtbare leerling op blote voeten. Dat duidt er op dat hij een volgeling van Jezus is. We richten onze aandacht op de stand van de voeten. De kunstenaar weet heel precies hoe hij ze moet schilderen: kijk maar naar de leerlingen. Maar bij Jezus staan ze wat vreemd ten opzichte van zijn lichaam. De ene voet richt zich tot de twee, de andere gaat hen voor. Zo zien we ook aan de voeten dat Jezus ze uitnodigt Hem te volgen, letterlijk en figuurlijk.

Ook het handenspel is boeiend: Jezus wijst met zijn rechterhand; op dezelfde hoogte zit de hand van de voorste apostel. De rechterhand van de achterste leerling is nog juist zichtbaar rond de rechterschouder van de voorste: de twee zijn dus vrienden! Of zoekt de achterste houvast op dit onzekere moment?

Jezus draagt een boek: Gods Woord. Zo wordt Hijzelf genoemd. Is het Boek een verwijzing naar de Persoon van Jezus? Ook de voorste leerling draagt een boek. Ook dat geeft aan dat hij een apostel is: later zal hij het evangelie van Jezus (hier aangeduid als boek) gaan verkondigen.

We merken nog op dat de onderkant van Jezus gewaad even opwaait. Grappig: de kleding van de leerlingen waait niet op, terwijl dat toch zou moeten als er wind staat. Zonder twijfel een verwijzing naar het waaien van de Geest, die met Jezus' boodschap van vergeving en naastenliefde over de aarde gaat als verfrissende windvlaag. Zo gebeurde het met Pinksteren. De slip van Jezus’ mantel waait dan ook in de richting van de leerlingen, maar heeft hen kennelijk nog niet bereikt. Op dit moment moeten zij de boodschap immers nog meekrijgen.

Kijkend naar de afbeelding luister ik nog eens naar het gesprek dat hier wordt gevoerd:
Jezus: ‘Wat verlang je?’
De twee: ‘Rabbi, meester, waar hebt u uw verblijf?’
Jezus: ‘Kom mee om te zien.’

Ik stel mij voor op de plaats van één van die twee, zie hoe Jezus mij aankijkt en mij vraagt: “Wat verlang je?” Wat zou ik antwoorden?

Hier zeggen de leerlingen dat zij willen weten waar Jezus verblijf houdt. Op het eerste gezicht lijkt dat een vraag naar het adres van Jezus. Veel verderop in het evangelie van Johannes zal Jezus alsnog antwoord geven op deze vraag: “Verblijft in Mij, zoals Ik in de Vader verblijf…” (Johannes 15,09-10). Hij verblijft bij de Vader! Zou de kunstenaar dat aanduiden met die gouden en purperen lijnen? En zouden deze twee dat al aangevoeld hebben, toen ze na hun verblijf bij Jezus zeiden: “Wij hebben de Messias gevonden”?

Wat moet er dan tijdens dat bezoek gebeurd zijn!? Hoe zou zo’n ontmoeting in mijn leven moeten verlopen, wilde ik daarna in alle ernst zeggen: “Ik heb de Messias gevonden!”?

[Ca 1000, boekillustratie Bernwardevangeliarium, Duitsland, Hildesheim, Domkirche. Dries van den Akker s.j. / 2004.11.11]

Verwijzingen
Johannes 01,35-42: Jaar B door het jaar 02e zo
Kersttijd 04 januari
Feest 30 nov Andreas-Apostel

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties