× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van verreweg de meeste meditaties, overleed 30 oktober 2022
Paulus' bekering (1668)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Het schilderij is zorgvuldig opgebouwd: in de bovenste helft: wat zich afspeelt in de hemel; beneden de gevolgen ervan op aarde.

Op de voorgrond beneden ligt Paulus met gesloten ogen ruggelings op de grond. Machteloos. Hij wordt enerzijds nieuwsgierig gadegeslagen, anderzijds geholpen door enkele reisgenoten. Een knecht houdt zijn paard in bedwang. Merkwaardig. In het verhaal zelf is er geen sprake van een paard. Maar verreweg de meeste afbeeldingen die bij dit tafereel zijn gemaakt, geven een paard weer. Is het symbool voor de trots van Paulus? Dat hij ‘hoog te paard zat’, ‘in het stof moest bijten’ en ‘zijn gezicht verloor’? Of symbool van zijn driften die hem ertoe aanzetten om medemensen te doden? Hij was immers onderweg naar Damascus – op de afbeelding te zien op de achtergrond. Met de bedoeling om daar Jezusvolgelingen op te sporen, te arresteren en in Jeruzalem voor het gerecht te brengen. Ongehoord, nota bene tot in het buitenland reikte de haat van Paulus en de joodse overheden. Want hij had een volmacht voor deze missie. Vinden wij die op de afbeelding terug in het papier op de voorgrond naast hem Paulus? Het ligt los van hem. Van nu af zal het document niet meer functioneren. Dat zal niet langer zijn doen en laten bepalen, maar Christus in de hemel, hier zichtbaar afgebeeld wijzend naar Paulus op de grond.

Het is niet eens een krachtig, gedecideerd gebaar, en toch is het voldoende om Paulus steil achterover te doen slaan We herinneren ons dat de soldaten die Jezus kwamen arresteren in de Hof van Olijven hetzelfde overkwam, althans volgens Johannes (18,06). Zou de schilder daaraan gedacht hebben? In ieder geval is het opvallend dat hij Paulus voorstelt als een Romeins veldheer, met leren kuras; helm en schild naast hem op de grond; omringd door een gewapende lijfwacht. Toch is dat alles niet opgewassen tegen Christus’ gebaar. Later zal Paulus die wapenrusting gebruiken om er de innerlijke kracht van de gelovige mee te vergelijken: ‘Zoek uw kracht bij de Heer en zijn almacht. Leg de wapenrusting van God aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen. Grijp daarom naar de wapenrusting van God; dan kun je weerstand bieden op de dag der verschrikking en staande blijven, strijdend tot het einde. Sta dan, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het harnas van de gerechtigheid, de voeten geschoeid met ijver voor het evangelie van de vrede. Hanteer daarbij het grote schild van het geloof, waarmee u alle brandende pijlen van de boze kunt doven. Neem ook de helm van het heil en het zwaard van de Geest, dat is, het Woord van God’ (Efesiërs 05,10-17).

[1667/68, Mattia Preti, schilderij altaarstuk; Malta, St-Johannes-de-Doperkathedraal; Dries van den Akker s.j. / 2007.01.25]

Verwijzingen
Handelingen 09,01-22: Jaar A veertigdagentijd 04e zo
Paastijd 03e week vr
Feest 25 jan. 0036 Paulus' Bekering
Feest 29 jun. 0069 Paulus-Apostel

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties