× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Zalig die vervolgd worden (1875)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

We staan in de kerk van St-Marcoul in de Bretonse plaats Carentoir. Op het hoofdaltaar zijn de zaligsprekingen afgebeeld in de vorm van personen. We kijken naar de laatste zaligspreking ‘Zalig zij die vervolging lijden…’, aldus het onderschrift (‘Beati qui persecutionem patiuntur’). Deze spreuk is uitgebeeld als een man die rechtop staat. Zijn handen samengebracht voor zijn schoot; zijn polsen omklemd in ijzeren boeien, met elkaar verbonden door een keten van ijzeren schakels. Het is een gevangene. Aan zijn voeten een kruik. . Zijn blik gericht naar omhoog.

Wat drukt die blikrichting uit? Volgens de spreuk wordt hij vervolgd omwille van de gerechtigheid. Dat is bij uitstek een goddelijke eigenschap. Zijn blikrichting drukt uit dat hij vervolging lijdt voor de dingen van God. Hij wordt aan banden gelegd, omdat hij opkomt voor de gerechtigheid in deze wereld. Ik ga in gedachten al degenen na die in mijn tijd worden vervolgd omwille van de gerechtigheid. Misschien hoor ik er op een of andere manier ook zelf bij?

Jezus prijst hen zalig. Ondanks hun armzalig lot. Ja, juist vanwege het lot dat hen treft. Zalig, want aan hen behoort het Rijk der Hemelen, aldus Jezus. Hij zegt niet dat aan hen het Rijk der Hemelen zál behoren. Nee, nu! Aan hun gerechtigheid immers kun je aflezen dat die op dit moment voor hen de hoogste waarde is. Hoger dan hun vrijheid of zelfs hun leven. Die gerechtigheid is de aanwezigheid van God. Zij laten zich niet van de wijs brengen door geweld of meeslepen in haat of wraak. Zij lijden liever dan dat ze zich overgeven aan liefdeloosheid. In hen is het koningschap van God al begonnen. Het is dan ook bij God dat zij hun heil zoeken. Ook dat wordt uitgedrukt door de blikrichting omhoog. Hij vertrouwt op God.

Wat is de betekenis van die kruik aan zijn voeten? Waarschijnlijk verwijst ze naar de psalm die de gerechte bidt op dit moment: psalm 56. Daarin staat dat God de tranen van de gerechte bewaart in zijn kruik als een kostbare schat:

2 Wees mij genadig, God, want de mensen grauwen naar mij; mij bevechtend omringen zij mij de hele dag,
3 De hele dag grauwen mijn beloerders, velen zijn het, die mij van boven af bevechten.
4 Op de dag van de angst vertrouw ik op U.

5 Op God, wiens woord ik prijs.
   Ik vertrouw op God, ik ben niet bang: wat kan (een mens van) vlees (en bloed) mij doen?
6 De hele dag verdraaien zij mijn woorden tegen mij gericht zijn al hun boze plannen:
7 ze scholen samen, stellen achtervolgers aan die mij op de hielen zitten; en hebben het gemunt op mijn ziel.

8 Een leven van slechtheid, en dan nog ontsnappen?
   Laat de volkeren, God, in uw toorn neerstorten.
9 Voor U telt mijn kruipen, doe mijn tranen in uw kruik: die tellen immers mee bij U!?

10 Mijn vijanden moeten naar achteren, omkeren; op de dag dat ik roep.
     Dit weet ik zeker: dat God vóór mij is.
11 Op God wiens woord ik prijs, op 'U' wiens woord ik prijs,
12 op God vertrouw ik, ik ben niet bang: wat kan een mens mij doen?

13 Uw beloften, God, rusten op mij; met dankbaarheid wil ik betalen;
14 want U redt mijn ziel van de dood, niet waar? en mijn voeten voor stoten;
     zo mag ik wandelen voor Gods aanschijn in het licht van het leven.

Ik ga na in hoeverre ik deze psalm kan bidden als mijn persoonlijk gebed.

[ca 1875, sculptuur. Frankrijk, Bretagne, Carentoir, St-Marcoul. Dries van den Akker s.j. / 2011.01.20]

Verwijzingen
Matteus 05,10: Jaar A door het jaar 04e zo
Door het jaar 10e week ma
Feest 01 nov. 0000 Allerheiligen
*
Psalm 056

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties