× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
"Maar Ik zeg u..." (1784)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

We kijken naar een afbeelding van de twaalfjarige Jezus temidden van de joodse leraren.

De kunstenaar heeft zorgvuldig gecomponeerd. Jezus staat in het centrum. Rond hem zijn joodse geleerden opgesteld. Rechts een groepje van zeven; van sommigen is slechts een fractie van hun gezicht zichtbaar. Links een groepje van acht. Zij hebben hun joodse geschriften bij zich. Waar de boeken zijn opgeslagen zien wij hebreeuwse lettertekens. Aan hun lichaamshouding en de gebaren van hun handen te zien zijn ze hevig betrokken op wat Jezus zegt.

Jezus staat op een verhoog, zodat hij – mede door het gebaar van zijn rechterhand - boven alle joodse geleerden uitrijst. Op de lessenaar naast Jezus ligt een opengeslagen boek.

Aan zijn voeten staan twee dichte boeken naast het opengeslagen boek van de joodse geleerde in het geel die juist uitkomt boven het trapje naar Jezus’ verhoog. Daaronder een kist met draagstangen; op de kist een soort van sierdeksel. Zou de kunstenaar hiermee de ark van het verbond hebben willen afbeelden? Dan wist hij blijkbaar niet dat de deksel werd gesierd met twee serafs die hun vleugels zo geopend hadden dat de schaduw daarvan de bovenkant van de ark volledig bedekte. Of wist hij dat wel, maar wilde hij laten zien dat met Jezus iets nieuws was begonnen? Hoe dan ook, de bedoeling is duidelijk: de kunstenaar beeldt uit dat Jezus boven de gebruiken van het Oude Verbond staat of er de bekroning van is.

Tegelijk staat Jezus onder de twee stenen platen van de Tien Woorden, bij ons meestal aangeduid met de Tien Geboden: de verbondstekst van God met zijn volk. Met zijn rechter wijsvinger wijst Hij omhoog naar de Tien Woorden. Prachtige herinnering aan het feit dat van God verteld wordt dat Hij met zijn eigen vinger de tekst van het Verbond op de stenen tafelen had gegrift (Exodus 31,18).

Zou Hij bij die gelegenheid al hebben gezegd wat we later in de Bergrede van Hem horen: “U hebt gehoord dat er gezegd is…, maar Ik zeg u…”? Hij heft Gods Wet niet op, maar geeft er zijn eigen uitleg van. Een uitleg die meer recht doet aan Gods bedoeling. Die laat zien dat ze spreekt van Gods barmhartigheid en naastenliefde, en ook in die zin geďnterpreteerd moet worden. Een uitleg die niet zoekt naar de grenzen van het haalbare, maar ruimhartig veel meer doet dan er strikt geboden wordt. Herhaaldelijk wordt er in het evangelie gezegd dat Jezus een andere leraar is dan de collega’s van zijn tijd. Hij leert met gezag. Hij staat met hart en ziel, met heel zijn persoon in voor wat Hij onderricht.

De joodse geleerden op de afbeelding horen Hem dan ook verbijsterd aan. Waar haalt die jongen al die wijsheid vandaan? Hij zet ze aan het denken; ze slaan opnieuw hun boeken op om te zien of zijn woorden overeenkomen met de Heilige Schrift, ze gaan met Hem of met elkaar in discussie.

Helemaal onderaan rechts zien we twee kinderen. De oudste heeft een hoed op en een herdersstok in de hand; de jongste klampt zich aan de oudste vast. De oudste wijst omhoog naar Jezus. Ze zijn naar Hem onderweg, gaan naar Hem op. We herinneren ons dat Jezus het ooit uitjubelde: “Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen verborgen hebt gehouden voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen [-] Komt allen tot Mij…” (Matteus 11,25.28).

En ik? Ik sta beneden in de kerk. Ook ik zie naar Jezus op? Alleen maar als toerist? Of als bewonderaar van kunst? Als een van die geleerden? Of volg ik die twee kinderen?

[1784, Zick, plafondschildering. Duitsland, Rot, St-Verena. Dries van den Akker s.j. / 2011.02.02]

Verwijzingen
Lukas 02,46-47: Jaar C Heilige Familie (zo na Kerstmis)
*
Matteus 05,38-48: Jaar A door het jaar 07e zo
Veertigdagentijd 01e week za
Door het jaar 11e week ma
Door het jaar 11e week di
*
Matteus 11,25: Jaar A Heilig Hart; door het jaar 14e zo
Lukas 10,21: -
Advent 01e week di
Door het jaar 15e week wo
Door het jaar 26e week za

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 19 jun 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties