× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Kruisweg Waver 11e statie: Jezus wordt aan het kruis genageld   Verwijzingen
Overweging van, en uitgesproken door, Anneke van der Werff-Verbraak
Overzicht    10e statie    12e statie

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

mi_1 

‘Dieu est cloué sur la croix à la merci des hommes pour enfanter une nouvelle creation, une alliance éternelle’
[God wordt dankzij mensen aan het kruis vastgespijkerd om een nieuwe schepping voort te brengen, een eeuwig verbond]

Ik kijk naar het linker deel van het kunstwerk. Ik zie hoe Jezus wordt vastgehouden op een manier die hem maximaal kwetsbaar maakt. Hij kan zich niet meer beschermen met zijn armen. Toch maakt hij geen verslagen indruk. Zijn houding drukt overgave, maar ook beheersing uit. Misschien zelfs vastberadenheid.

“Toen de dagen van zijn verheffing hun vervulling tegemoet gingen,
aanvaardde Hij vastberaden de reis naar Jeruzalem.”

[Lukas 9,51]

Recht en links van Jezus zijn twee soldaten bezig zijn armen vast te spijkeren. De soldaat aan Jezus’ rechterhand doet zijn werk vol overgave.

“Maar zij schreeuwden: Weg, weg met Hem, kruisig Hem!”
[Johannes 19,15]

De soldaat aan de linker zijde van Jezus kijkt Jezus aan. Uit zijn blik spreekt geen haat. Eerder twijfel, ongeloof dat dit moet gebeuren. Jezus buigt het hoofd naar hem toe. Er is interactie tussen hen. Ik probeer te verstaan wat ze tegen elkaar zeggen.

“Daarop zei hij:
‘Jezus, denk aan mij wanneer Gij in Uw Koninkrijk gekomen zijt.’
En Jezus sprak tot hem: ‘Voorwaar, Ik zeg u: Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs.’”

[Lukas 23,42-43]

Ik probeer tot mij te laten doordringen dat er, hoe groot het kwaad ook is, altijd vergeving mogelijk is. Wat betekent dit voor mij?

Het rechter deel van het kunstwerk toont de geest van God, door Jezus overgeleverd, werkzaam in de wereld, het verbond van God met de mensen.

“Ik zet mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde.”
[Gen 09,13]

“De engel van Jahweh riep hem vanuit de hemel toe: ‘Abraham, Abraham!’
En hij antwoordde: ‘Hier ben ik.’”

[Genesis 22, 11]

“Toen de dag van Pinksteren aanbrak,
waren allen bijeen op dezelfde plaats.
Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak
en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van”.

[Handelingen 02,01-02]

De verbinding tussen : “het geschiedde in die dagen…”en : “het geschiedt op dit moment in mijn leven…” Ik laat mijn blik heen en weer gaan tussen het linker en rechter deel van het kunstwerk, en ik sta stil bij wat dit hier en nu, op de plaats waarop ik leef voor mij betekent.

[ca 1980(?), geglazuurd aardewerk. België, Wavre, kerk St-Jean-Baptiste. Anneke van der Werff-Verbraak / 2010.11.26]

Verwijzingen
Jaar A+B+C: Goede Vrijdag

© Anneke van der Werff-Verbraak
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties