× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van verreweg de meeste meditaties, overleed 30 oktober 2022
Vogels en bloemen (1175)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

li

De afbeelding is ontleend aan een handschrift uit het laatste kwart van de 12e eeuw. Het is een fragment van het scheppingsverhaal. Het bovenste deel is een illustratie bij de derde dag, het onderste bij de vijfde dag.

Op de derde dag roept God de gewassen in het leven: bomen, struiken, planten en bloemen. De kunstenaar plaatst God boven in een halve cirkel die de hemel voorstelt. Hij wordt omgeven door roodkleurige wolken. De wolkenrand, het firmament, brengt scheiding aan tussen de wateren boven de hemel en de wateren eronder. Dat werd verteld op de tweede scheppingsdag. Zowel in als onder de hemel is temidden van het water groen land zichtbaar. Boven en beneden groeien op het land gewassen. Alsof God de gewassen onder de hemel vormt naar het voorbeeld dat Hij bij zich heeft ín de hemel. God draagt een boek onder de linker arm: zijn scheppingswoord. Hij houdt zijn hoofd schuin, alsof Hij vol liefde en vertedering toeziet hoe de gewassen het doen. De groeisels beneden zijn al groter en hebben al meer vertakkingen dan de groeisels rond God in de hemel. Alsof de liefdevolle blik van God ze doet gedijen. Zelfs zonder dat die gewassen dat zelf beseffen… De goudkleurige achtergrond spreekt van Gods uitstraling zowel in de hemel als beneden op aarde.

Jezus zegt: “Als God al zoveel zorg heeft voor die gewassen die vandaag in bloei staan en morgen zijn uitgebloeid, hoe veel te meer zal Hij dan zorg hebben voor jullie!”

Ik probeer mij te zien op de plek van de gewassen onder de hemel; en stel mij voor dat er vanuit de hemel met dezelfde liefde en zorg naar mij gekeken wordt.

Het onderste deel is een illustratie bij de vijfde dag, waarop de vissen en de vogels worden geschapen. Ook hier plaatst de kunstenaar God boven in een halve cirkel die de hemel voorstelt. Nu wordt Hij omgeven door blauwige wolken met rode stippen. Heeft Hij met zijn linkerhand een boek vast? Of is dat een slip van zijn mantel?

Beneden op aarde zien we hoe er vissen (en zelfs een nimfje) zijn verschenen in het water, en vogels in het luchtruim. Het lijkt zelfs wel of de vogels uit het water ontstaan en bezit nemen van hun domein, het luchtruim. De rechterhand van God maakt een zegenend gebaar in de richting van de vogels. Die zegen doorbreekt de grens tussen hemel en aarde. Sterker nog, de kunstenaar maakt duidelijk dat de vogels geraakt worden door Gods zegenende hand. Ook hier duidt de scheve houding van Gods hoofd op liefdevolle zorg. Weer spreekt de goudkleurige achtergrond van Gods uitstraling zowel boven in de hemel als beneden op aarde.

“Uw hemelse Vader zorgt voor het levensonderhoud van de vogels,” zegt Jezus, “welnu, jullie zijn meer waard dan hele zwérm vogels.” Ik kijk naar de zwerm vogels op de afbeelding, en probeer tot mij te laten doordringen dat ik in Gods ogen kostbaarder ben dan zij. En dat Hij aan mij dus nog meer aandacht, liefde en zegen besteedt dan aan deze dieren.

[Laatste kwart 12e eeuw, handschiftilluminatie; Frankrijk, Parijs, Bibliothèque National. Dries van den Akker s.j. / 2011.02.18]

Verwijzingen
Matteus 06,25-34: Jaar A door het jaar 08e zo
Lukas 12,22-34: -
Door het jaar 11e week za
*
Genesis 01,12-20:Jaar A + B + C: paasnacht
Door het jaar 05e week ma & di [ONEVEN]

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties