× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Huis op de rots (1620)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

Matteus beschrijft hoe Jezus zijn Bergrede besluit met een vergelijking: “Ieder die deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan men vergelijken met een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde.” Bij Lukas horen we nagenoeg dezelfde woorden aan het eind van de Veldrede.

Bouwen op een rots. Verderop in het evangelie van Matteus zal Jezus die woorden nog eens gebruiken. Maar dan gaat het over het huis dat Hij wil bouwen: zijn kerk: ‘Op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen’ (Matteus 16,18). Wat bedoelt Hij daar met steenrots? Zijn leerling Petrus! De leerling van wie Hij aan het Avondmaal al blijkt te weten dat die Hem in de nacht erop zal verloochenen. De leerling die onder druk van de omstanders zal zweren: “Ik ken die man niet!” Ondanks het feit dat Jezus dat weet, noemt Hij hem hier de rots waarop Hij bouwen kan. Dat is haast adembenemend. Meer dan ooit blijkt dat Jezus’ voorkeur uitgaat naar hulpbehoevende mensen. Mensen die beseffen dat ze op vergeving, geloof, hoop en liefde zijn aangewezen. Daar bouwt Hij zijn kerk op.

mi_2 

In Rome staat de kerk die op Sint Petrus’ graf is gebouwd: de Sint-Pieter. Enerzijds een heel triomfalistische interpretatie van wat Jezus ‘mijn kerk’ noemt. Anderzijds een gebouw dat zo groot is dat zich er duizenden gelovigen kunnen verzamelen. De ruimte in het gebouw roept het gevoelen op dat er voor ieder wel een plekje beschikbaar is. Want uiteindelijk gaat het om de mensen, niet om een gebouw, hoe mooi ook. Het Griekse woord dat Jezus gebruikt voor ‘kerk’ is ‘ekklesia’. Letterlijk betekent dat ‘geroepen uit…’; geroepen uit de menigte van mensen om bij Hem, Jezus, te horen. Ekklesia: ‘apart stel mensen’ die zich onderscheiden doordat ze Jezus’ advies ter harte nemen: ‘Bemint elkander. Hieraan zal ieder zien dat je bij Mij hoort, door Mij geroepen bent: dat je elkaar liefhebt’ (vgl. Johannes 13,35). Dat zou de uitstraling moeten zijn van de mensen die hun toevlucht zoeken in dit gebouw.

mi_1 

De kerk is inderdaad gebouwd op Petrus, letterlijk. Want ze staat op zijn graf. Onder in de keldergewelven bevinden zich nog restanten van de begraafplaats uit de eerste eeuw. Archeologen hebben daar skeletresten aangetroffen waarvan zij met grote wetenschappelijke waarschijnlijkheid veronderstellen dat het de relieken van Petrus zijn. Een man uit de eerste eeuw. Die veel met zijn voeten in het water heeft gestaan. Plaatselijke gidsen wijzen erop dat Petrus kennelijk artrose had… Wat een diepzinnige paradox. Christus heeft zijn kerk gebouwd op een man die niet alleen zijn zwakke momenten kende, maar bovendien een man met broze botten. Een heel gewone, kwetsbare persoon, met zijn kwalen en tekorten. Iemand zoals u en ik dus.

Zou er dus ook van mij gezegd kunnen worden dat Christus op mij zijn kerk bouwt? Ja, als ik Jezus’ woorden ter harte neem: ‘Je bouwt op stevige rotsgrond, als je mijn woorden ter harte neemt en ze in praktijk brengt.’ Dan heb je een fundament gelegd, waarop Ik ook in jouw geval mijn kerk kan bouwen.

N.B. In de titel kozen we voor het jaar 1620. Op 18 november van dat jaar werd de Sint-Pieter zoals wij die nu kennen ingewijd door paus Leo xi.

Verwijzingen
Matteus 07,24: Jaar A door het jaar 09e zo
Lukas 06,47-48: -
Advent 01e week do
Door het jaar 12e week do
Door het jaar 23e week za
*
Matteus 16,18: Jaar A door het jaar 21e zo; Jaar B Hemelvaart
Door het jaar 18e week do
Feest 29 jun 0067: Petrus Apostel

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties