× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Maria (1516)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

li_1re_2 

Aan de rand van het Bretonse stadje Pontivy ligt de middeleeuwse kapel van Onze Lieve Vrouwe van de Bosjes (Notre Dame de la Houssaye). Tegen de achterwand bevindt zich een altaar uit 1516, met dertien scènes uit de verhalen van Jezus’ lijden en opstanding. We staan voor het tafereel van de kruisdraging. We zien hoe niet Simon van Cyrene Jezus helpt het kruis te dragen, maar zijn moeder. Aangrijpender is machteloos verdriet zelden afgebeeld. Het kruis is veel te zwaar voor haar; ze krijgt het nauwelijks enkele centimeters van de grond getild. Maar haar verdriet maakt haar vastberaden; ze moet en zal haar zoon steunen. Ze staat letterlijk en figuurlijk achter hem, ook nu praktisch de hele wereld zich tegen Hem keert. Een slip van haar kleed is over de staander gevallen.

Van voren wordt Jezus voortgetrokken door een mannetje van wie de billen boven zijn afgezakte broek zichtbaar worden. Laatdunkender kan het niet. Het strak gespannen touw geeft aan hoeveel moeite het kost om Jezus vooruit te krijgen. Naast hem een kerel met een hamer over zijn schouder. Een ander heeft alvast de spijkers klaar. Ze kijken allen recht voor zich uit. Een officier heeft een lok van Jezus’ haar te pakken om Hem beter te kunnen afranselen. Er blaast een vent op een toeter. Een hand ligt losjes op de staander van het kruis; typisch het gebaar van iemand die de leiding heeft.

Daarachter een groepje treurenden: Johannes in een rood kleed, en de beide Maria’s. Zij zien machteloos toe. En Jezus’ moeder sjort mee... Op het Tweede Vaticaans Concilie werd zij uitgeroepen tot Moeder en Leermeesteres van alle gelovigen: Mater et Magistra. De eerste die Jezus volgt, letterlijk.

Dit beeld wordt nog indrukwekkender, als we terugdenken aan het begin van Jezus’ optreden. De evangelist Markus vertelt: Jezus ging naar huis en weer stroomde zoveel volk samen, dat zij niet eens gelegenheid hadden om te eten. Toen zijn verwanten dit hoorden, trokken zij erop uit om Hem mee te nemen, want men zei dat Hij niet meer bij zijn verstand was. [-] En zo kwamen zijn moeder en zijn broeders. Ze bleven staan en stuurden iemand naar Hem toe om Hem te roepen. Er zat veel volk om Hem heen, dat het bericht doorgaf: "Uw moeder en uw broeders daarbuiten vragen naar U." Jezus reageerde heel afstandelijk – waarschijnlijk omdat Hij wel besefte waar ze voor kwamen: “Wie is mijn moeder? En wie zijn broeders? Dat zijn degenen die de wil van God volbrengen” (03,20-21.31-35). Als we Markus dus mogen geloven, maakte Maria zich aanvankelijk zorgen dat het Jezus in de bol geslagen was. De andere evangelisten hebben dit berichtje niet overgenomen. Was het te confronterend? Te weinig in overeenstemming met het beeld dat men wellicht toen al had van Jezus’ moeder?

Maar mij is het dierbaar. Blijkbaar heeft Maria tijd (en innerlijke strijd?) nodig gehad om Jezus te kunnen volgen. Tijd om in te zien wat Hij deed en wat het te betekenen had. Zij die Hem in het begin naar huis terug wilde halen, omdat het volgens haar dwaas was wat Hij deed: zij is nu zijn eerste volgeling geworden. Volgeling in de dwaasheid van het kruis. Moeder, in de betekenis die Jezus eraan gaf.

[1516, steensculptuur, altaarretabel. Frankrijk, Bretagne, Pontivy, Chapelle Notre Dame de la Houssaye.
Dries van den Akker s.j. / 2011.04.18]

Verwijzingen
Jaar A + B + C: Goede Vrijdag
Markus 03,20-35 Jaar B door het jaar 10e zo
Door het jaar 02e week za
Door het jaar 03e week di
Feest 01 jan 0001 Maria, Moeder Gods
Feest 15 sep 0033 Zeven Smarten van Maria

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties