× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
'Het is in mijn handen' (1500)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De kunstenaar biedt een illustratie bij de afloop van ons verhaal. Bij Lukas horen we: Daarop voerde de duivel Hem omhoog en toonde Hem in een oogwenk alle koninkrijken der wereld, en de duivel sprak tot Hem: “Heel dat machtsgebied met zijn heerlijkheid zal ik U geven, want het is mij in handen gesteld en ik geef het aan wie ik wil. Als Gij dus in aanbidding voor mij neervalt, zal het in zijn geheel van U zijn.” Toen antwoordde Jezus hem: “Er staat geschreven: ‘De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen’.“ Matteus voegt eraan toe: ‘Nu liet de duivel Hem met rust…’ Maar dat vindt de kunstenaar blijkbaar niet spectaculair genoeg. Op zijn afbeelding zien we hoe het monsterlijk gedrocht van zijn bergtop steil achterover slaat en in de diepte stort. Jezus reikt met de vingers van het goddelijk onderricht boven hem en de rotsen uit. In de verte een stad, waarschijnlijk Jeruzalem.

Het is goed nog even stil te staan bij wat we de verleider horen zeggen. Hij wijst op de wereld aan zijn voeten en zegt: ‘Heel dat machtsgebied zal ik U geven, want het is mij in handen gesteld…’ De wereld, onze wereld, is aan de verleider in handen gegeven!? Dat is een verbijsterende uitspraak. En die uitspraak wordt tot mijn verassing door Jezus ook niet ontkend. De wereld, onze alledaagse werkelijkheid is in handen gegeven aan de verleider.

Ik laat die woorden even tot mij doordringen. Herken ik dat? Kan ik met die zienswijze instemmen? Is de verleider eigenlijk de baas op onze wereld?

Vervolgens wordt er tegen Jezus gezegd: “Als U dus in aanbidding voor mij neervalt, zal het in zijn geheel van U zijn.” Let op het woordje ‘dus’. Jezus wordt ‘dus’ uitgenodigd de verleider te aanbidden. En ik met Hem. De verleider aanbidden. Waar herken ik dat in onze wereld: dat de verleider tot ‘god’ - of beter - tot ‘afgod’ wordt gemaakt. Waar verleiding als het hoogste goed wordt aangeprezen. Waar afwijken van de rechte weg als het meest nastrevenswaardig wordt voorgesteld. Weer neem ik de tijd om te zien of - en zo ja, waar en wanneer - ik dat herken.

Jezus’ laat zich niet van de wijs brengen: “Er staat geschreven: ‘De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen’.“ Maar hoe ziet dat er uit in de praktijk van alledag: God aanbidden en dienen? Dan zet ik in mijn doen en laten op de bovenste plaats waar God voor staat: onbaatzuchtige naastenliefde. Pijn voelen waar het niet goed zit in onze wereld, of in mijn leven. Verlangen naar verbetering. Barmhartigheid. Vergevingsgezindheid. Dat alleen is onze eredienst waard. Dat is de enige reden waarom wij naar de kerk zouden gaan: om de Naastenliefde in eigen persoon…, om de Barmhartigheid zelve te bedanken dat zij bestaat, en dat zij - en niets anders! - het hoogste goed is in ons leven.

[15e eeuw, plafondschildering op hout. Frankrijk, Bretagne, Chatelaudrun, Notre Dame du Tertre. Dries van den Akker s.j./2012.02.22]

Verwijzingen
Matteus 04,08-10: Jaar-A 40-dagentijd 01e zo
Lukas 04,05-08: Jaar-C 40-dagentijd 01e zo

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties