× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Lijden en ...? (1957)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De kunstenaar maakt gebruik van de drie vlakken waarin het raam is verdeeld. In het midden zien we de lijdende dienstknecht, links de profeet Jesaja die er getuige van is, en het voor ons heeft opgeschreven. Rechts de symbolen van de vier evangelisten: zij herkenden hun Jezus in die lijdende dienstknecht die Jesaja zevenhonderd jaar eerder voor ogen had.

Ons oog wordt als vanzelf meteen getrokken naar de gestalte in het midden: de lijdende dienstknecht. Overal bloed op zijn lichaam; hoofd voorover gebogen; voeten en benen in boeien. De gebonden handen omhoog gestoken met machteloos uitgespreide vingers. Een illustratie bij Jesaja’s woorden:

‘… zijn uiterlijk noch schoonheid waren het bekijken waard,
hij was geen verschijning die bewondering wekt.
Geminacht en gemeden werd hij door de mensen:
man van smarten, met ziekte vertrouwd,
een mens die zijn gezicht voor ons verbergt,
geminacht en als niet de moeite waard beschouwd. [-]
Hij werd gefolterd en diep vernederd,
maar heeft zijn mond niet geopend,
zoals een lam dat ter slachting geleid wordt.
En, zoals een schaap dat stom is voor zijn scheerders,
heeft hij zijn mond niet geopend.’

Tegelijk herkennen we de trekken van Jezus. Geboeid en gefolterd door soldaten en beulen. Op de achtergrond de geselpaal. Zijn houding is al de houding van de gekruisigde.

Hij wordt omringd door Jesaja, een profeet uit de 7e eeuw vóór Christus, en door de evangelieschrijvers uit de 1e eeuw van onze jaartelling. Eigenlijk is die jammerlijke gestalte in het midden beeld van de mens van alle tijden: de gemartelde, lijdende mens. Met verbijstering en ontzetting aangestaard door wie er getuige van zijn.

          Ik ga na hoe vaak ik al met machteloosheid getuige was van ontzettend verdriet. En wat dat bij mij te weeg heeft gebracht.

Dan doe ik net als Jesaja. Hij realiseert zich: ‘Waarlijk, het waren onze ziekten die hij op zich nam, en onze smarten, die hij heeft gedragen…’ In het lijden van die ander herkennen we ons eigen lijden, en het lijden van mensen om ons heen. Waarom al die pijn? Hebben wij dat verdiend? Moeten we dat alles beschouwen als een straf?

          Ik durf op die vraag in te gaan en ga na of ik reden heb mijn pijn te beschouwen als een straf.

Ja, Jesaja gaat nog een stapje verder. Hij durft zich ook af te vragen, of die ander wellicht het slachtoffer is van mijn tekorten en missers: ‘Wij allen waren als schapen verloren gelopen, en ieder van ons was eigen wegen gegaan; maar op hem heeft JHWH laten neerkomen de schuld van ons allen.’

          Durf ik ook daarop in te gaan? Stil te staan bij de vraag of en hoe ik anderen pijn heb aangedaan?
          Durf ik de pijn te voelen die ik anderen heb bezorgd?

Maar dan hoor ik Jesaja zeggen dat niemand gemaakt is voor straf of lijden. En zeker niet degene die met zachtmoedigheid lijdt onder mijn, onder onze fouten. Het is alsof Jesaja zegt: Als je dit alles onder ogen durft zien, kijk dan ook verder. Er is meer dan dit alleen: ‘Omwille van het doorstane lijden zal hij het licht mogen zien en met kennis verzadigd worden.’ God zal zich waarachtig God betonen: Onverwachte Uitkomst Ten Goede. Sterker dan de dood. Gelukkig… aan de pijn voorbij.
Uitkomst.
Uitkomst uit de narigheid.
Uitkomst van ons hopen en geloven.
Zie, mijn knecht zal slagen, hij zal oprijzen en hoog, zeer hoog verheven zijn.’
Daar is nog niets van te zien. Maar het ligt in het verschiet. Ga daarvan uit. Durf dat perspectief in je leven aan te houden.
Het is het perspectief dat Jezus heel zijn leven voor ogen had. Het maakte Hem niet alleen tot lijdende mens, maar ook tot gloriërende mens. Het staat over Hem geschreven, met de bedoeling dat ik die woorden op mij zou durven toepassen.

[1957, Joep Nicolas, glasschilderkunst. Nederland, Delft, Oude Kerk. Dries van den Akker s.j./2012.03.01]

Verwijzingen
Jesaja 52,13 - 53,12: Goede Vrijdag

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties