× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Jezus' Intocht in Jeruzalem (1957) I   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Prachtig heeft de kunstenaar gebruik gemaakt van het raamvlak dat hem ter beschikking stond. Het venster is verdeeld in drie delen. De buitenste gedeelten links en rechts zijn gevuld met juichende mensen. Overeenkomstig het verhaal zingen zij: ‘Hosanna, de Zoon van David. Gezegend die daar komt in de Naam van de Heer!’ Zij spreiden hun mantels uit voor het ezeltje; zij zwaaien met palmtakken, symbool van de overwinning. In het middelste deel zien we Jezus op zijn ezeltje. Zo was ooit Davids zoon Salomo als koning ingehuldigd: op een muildier(1 Koningen 01,38-40). Nu worden de woorden ‘Zoon van David’ op Jezus toegepast. ‘Zoon van David’: dat wilde zoveel zeggen als Messias, degene op wie wij al zo lang zitten te wachten; degene die namens God deze gebroken wereld in één klap zal omvormen tot een paradijs. Eindelijk alle leed geleden. Aan de monden van de mensen kun je zien dat ze de o-klank zingen: waarschijnlijk het ‘Ho-‘ van ‘Hosanna!’

Dat woord betekent letterlijk: ‘Help toch!’ Een veelbetekenende smeekbede om hulp. Tegelijk was dat woord Hosanna in de loop van de geschiedenis een feestroep geworden. Het klonk met name gedurende de zeven dagen van het Loofhuttenfeest. De Wet schreef immers voor: ‘Haal op de eerste dag citrusvruchten, palmbladeren, twijgen van loofbomen en wilgentakken bijeen en wees vol vreugde voor JHWH, zeven dagen lang’ (Leviticus 23,40). Prachtig: Jezus’ koningschap riep de behoefte op aan een feestelijke intocht, de intocht vroeg om palmtakken, de takken maakten als vanzelf in de mensen het woord ‘Hosanna’ los. En dan te bedenken dat tijdens het Loofhuttenfeest werd gevierd dat God Koning was over Israël. Dat wordt nu op Jezus toegepast!

De kunstenaar vestigt daar nog eens extra de nadruk op doordat Jezus’ rechterhand het gebaar maakt van zegen en goddelijk onderricht: de wijs- en middelvinger omhoog gestoken. Bovendien kleedt hij Jezus in een smetteloos wit ondergewaad en een rood bovenkleed: kleur van de liefde… en van het martelaarschap. De rode kleur wijst ok al enigszins vooruit naar de komende dagen. Dan zullen al deze mensen veranderd blijken in een joelende menigte: ‘Kruisig Hem!’ Hij zal gehoond worden als zelf gemaakte Messias, schandelijk naakt opgehangen aan een kruis met een bordje erboven: ‘Dit is Hem: de Koning, de Messias.’ Dan zal Hij zijn leven geven voor zijn boodschap van liefde en vergeving. In de christelijke traditie worden martelaars, mensen die gemarteld worden omwille van Christus, afgebeeld met een palmtak, de palmtak van de overwinning. Wijzen al die palmtakken in de handen van de omstanders ook daar al op vooruit? Nu valt ons op dat ook Jezus in de linkerhand een palmtak draagt. Een originele vondst van onze kunstenaar.

Even origineel is de vondst om Jezus niet van opzij, maar frontaal af te beelden. Ik zie Hem recht van voren op mij af komen. Wat brengt dat in mij te weeg? Hoe ga ik Hem ontvangen? Zing ik mee? Sluit ik mij aan?

[1957, Joep Nicolas, glasschilderkunst. Nederland, Delft, Oude Kerk. Dries van den Akker s.j./2012.03.01]

Verwijzingen
Matteus 21,01-09: Jaar A Palmzondag
Markus 11,01-10: Jaar B Palmzondag
Lukas 19,28-38: Jaar C Palmzondag

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties