× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Gelijkenis Onkruid tussen de Tarwe (1957)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Het Nederlandse woord ‘herfst’ is verwant met het Engelse ‘harvest’, oogst. Jezus vertelt herhaaldelijk verhalen waarin ‘oogst’ voorkomt. Zeer dierbaar is mij het verhaal van het onkruid tussen de tarwe. Daar wordt God vergeleken met een landeigenaar die goed zaad uitzaait. Maar ‘s nachts komt er een vijand die er onkruid tussendoor gooit. Dat blijkt, als de gewassen opschieten. De werknemers van de landeigenaar vragen verwonderd waar dat slechte gewas vandaan komt. ‘Van een vijand,’ luidt het antwoord.

Hoe vaak heb ik niet met leerlingen in de klas discussies gehad over de geloofwaardigheid van de Bijbelse God. Als Hij alles gemaakt heeft, heeft Hij toch ook het kwaad op zijn geweten? Jezus is duidelijk: ‘Kwaad komt van de vijand!’ Vaak duivel genoemd. Dat woord is ontleend aan het Grieks: dia-bolos: ‘in-de-war-schopper’, ‘door-mekaar-gooier’. In de kunst en de verhaaltjes vaak aangeduid met horentjes en bokkenpoten. Voor ons ongeloofwaardige voorstellingen. Maar in de realiteit te herkennen aan krachten die uit zijn op vernietiging. Krachten die het goede dat bestaat, te ‘niet’ doen. Destructieve krachten. Ze komen niet van God. Die is immers pure goedheid in eigen persoon. Je kunt mensen en dingen maken en breken. Welnu, de vijand breekt, God maakt.

De gelijkenis geeft niet alleen antwoord op de vraag: ‘Waar komt het kwaad vandaan?’ Ook op de vraag: ‘Hoe moet je met het kwaad in de wereld omgaan?’ Uitroeien? Nee, want wellicht ruk je zonder het te weten ook goede dingen mee uit. Er tegen ten strijde trekken? Volgens Jezus niet. Láát het. Doe er niet aan mee. Kies zelf de kant van het goede.

Ooit komt de tijd van de oogst, de definitieve afrekening. De liefde blijft: in Jezus’ beeldtaal: ‘Wordt opgeslagen in schuren.’ De niet-liefde vergaat: in Jezus taal: ‘Wordt in bussels gebonden en verbrand.’ Leef dus zo dat jij, of wat jij tot stand brengt, van blijvende waarde is.

Op de afbeelding zien we een gebrandschilderd raam van Joep Nicolas. Het bevindt zich in de Oude Kerk te Delft, en maakt deel uit van een cyclus die een aantal gelijkenissen van Jezus in beeld brengt. We zien hoe er geoogst wordt: boerenknechten en -meiden torsen veldvruchten en tarweschoven. Op de achtergrond een hooiberg met beginnende wintervoorraad. Op de voorgrond wordt het onkruid bijeengeharkt en in een vuurtje opgestookt. Zo te zien geen verwijzing naar de diepere betekenis van de gelijkenis. Hooguit dat het vuur zo prominent op de voorgrond te zien is, en de blijvende vruchten naar de achtergrond worden gedragen.

Kijkend naar de afbeelding verbaas ik mij over Jezus. Wat er te zien valt is het gewone landbouwbedrijf op het moment van de oogst. Jezus zag daarin een beeld van een diepere werkelijkheid. Dat deed Hij herhaaldelijk. Als Hij een herder zag, een weggelopen schaap, bloemen op het veld of vogels in de lucht; als Hij de zon zag die opkwam of de regen die neerviel; als Hij een vrouw aan de schoonmaak zag, of een zaaier op het veld; als Hij een stad op een berg zag, of een lamp op de kandelaar; als Hij een werkgever zag uitbetalen, of een nachtwacht zijn ronde zag maken; als Hij… enzovoort, enzovoort. Alles was voor Hem beeld van een diepere werkelijkheid.

Hoe kijk ik naar het menselijk bedrijf om mij heen?

[1957, Joep Nicolas, Nederland, Delft, Oude Kerk. Dries van den Akker s.j./2012.10.03]

Verwijzingen
Matteus 13,24-30: Jaar A Door het Jaar 16e zo
Door het jaar 16e week za

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties