× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van verreweg de meeste meditaties, overleed 30 oktober 2022
‘Ga maar naar Jozef’ (ca 1920)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Het onderschrift bij de afbeelding luidt: ‘Ite ad Joseph’, ‘Ga maar naar Jozef’. We worden verplaatst naar de tijd van aartsvader Jozef. Hij is onderkoning geworden in het machtige Egypte. Hij had voorspeld dat er grote hongersnood zou komen. Daarom had hij geadviseerd voorraden aan te leggen voor de tijd dat de nood aan de man zou komen, Die tijd is nu aangebroken. Er heerst hongersnood in Egypte en wijde omgeving tot in Kanaän, nagenoeg het huidige Israël, aan toe. Van overal komen hongerlijders naar de farao van Egypte. Deze stuurt ze allemaal door: ‘Ga maar naar Jozef…’ (Genesis 41,55).
De kunstenaar heeft in het smalle raam zeven personen bijeengebracht. In de bovenste helft drie, in de onderste vier. Onder zien we hoe mensen met wanhopig gebaren smeken om voedsel. Rechts ligt een vrouw geknield met wijd gespreide, lege handen. Naast haar een man; ook hij toont zijn lege handen. Zo ongeveer werden in vroeger tijden ‘oranten’, bidders afgebeeld; zo ongeveer bidden tot op de dag van vandaag voorgangers in onze kerken. Helemaal links een moeder met een kind. Zij heeft haar rechterhand over zijn schouder gelegd. Hij heeft een tas op zijn rug, waarschijnlijk bedoeld om gevuld te worden met het voedsel waarover de machthebbers daarboven beschikken.
In de bovenste helft zien we links een dienaar met graan op zijn schouder. Hij is naar Jozef in het midden toegewend om te horen aan wie hij zijn kostbare schat mag overhandigen. Rechts de farao. Hij is herkenbaar aan zijn kroon, de scepter in zijn linkerhand en aan het feit dat hij ondanks zijn voorovergebogen houding nog iets uitstijgt boven Jozef naast hem. Jozef is centraal afgebeeld. Om hem draait het verhaal. Hij heeft de wetsrol in de hand. Die rol verwijst naar zijn trouw aan de Tora van God.
Zo suggereert de kunstenaar dat het voedsel dat Jozef te bieden heeft, niet zozeer het materiële voedsel is, maar geestelijk voedsel: het woord van God. Zal over een paar honderd jaar Mozes niet aan zijn volk voorhouden: ‘De mens leeft niet van brood alleen, maar van alles wat voortkomt uit de mond van God’ (Deuteronomium 08,03)? Woorden die weer ruim duizend jaar na Mozes ook Jezus in de mond zal nemen (Matteus, 04,04; Lukas 04,04).
Zo gezien begint Jozef de trekken van God zelf te krijgen. God de Heer was immers de ware koning van het gelovige volk. Is het Jezus zelf niet die ons leert bidden: ‘Onze Vader in de hemelen: Uw Koninkrijk moge over ons komen; geef ons heden ons dagelijks brood!’ (Matteus 06,09-13; Lukas 11,02-03).
Ik kijk nog eens op de afbeelding naar de mensen die hun hand ophouden: sta ik er zelf tussen?

Jozef is beeld van God. Precies zoals de bedoeling is. In het scheppingsverhaal horen we immers: ‘En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem.’ En straks zal God aan Mozes opdragen: ‘Zeg tot heel de gemeenschap van de Israëlieten: “Wees heilig, want Ik, JHWH uw God, ben heilig.”’ En op zijn beurt zal Jezus tot zíjn leerlingen zeggen: ‘Wees volmaakt zoals mijn hemelse Vader volmaakt is.’ (Matteus 05,47). En wanneer het volk een hele dag met Hem is meegetrokken, zegt Hij tot zijn leerlingen: ’Geven jullie hun maar te eten’ (Markus 06,37). En als zij dan vragen waar ze zo veel brood vandaan moeten halen, neemt Jezus het weinige brood dat er is in zijn handen, en laat hen dat uitdelen. En er blijkt meer dan genoeg te zijn.
‘Ga maar tot Jozef.’ ‘Geven jullie maar te eten.’
Zouden die woorden ook over mij gezegd kunnen worden: ‘Ga maar naar [hier vul ik mijn eigen naam in]: die zal je wel te eten geven. Zelfs als het naar menselijke maatstaven veel te weinig lijkt: leg het weinige dat je hebt in Jezus’ handen, en wie weet blijkt het al meer dan genoeg te zijn.

[ca 1920, glasschilderkunst; Nederland, Lisse, St-Agatha. Dries van den Akker s.j./2012.09.04]

Verwijzingen
Feest 11 december ca 1350 vóór Chr.: Jozef-Aartsvader
Genesis 41,55:
Door het jaar 14e week wo
*
Matteus 06,09-13: -
Lukas 11,02-03: Jaar C door het jaar 17e zo
Veertigdagentijd 01e week di
Door het jaar 11e week do
Door het jaar 27e week wo
*
Matteus 14,16: Jaar A door het jaar 18e zo
Markus 06,37:Kersttijd 08 januari
Lukas 09,13: Sacramentsdag
Door het jaar 18e week ma

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties