× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Het verdwaalde of verloren schaap (1957)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De kunstenaar brengt een van Jezus’ gelijkenisverhaaltjes in beeld: ‘Wanneer een man honderd schapen heeft en een daarvan verdwaalt, zal hij dan niet de negenennegentig in de bergen alleen laten om op zoek te gaan naar het verdwaalde? En gelukt het hem dat te vinden, voorwaar Ik zeg u, dan zal hij over dat ene meer verheugd zijn dan over de negenennegentig die niet verdwaald waren’ (Matteus 18,12-14).
De herder draagt het verdwaalde schaap in zijn rechter arm. Met zijn linker zoekt hij steun met zijn staf. Die staf zal hij ook nodig hebben om zich de vraatzuchtige wolf van het lijf te houden. Die wolf komt in ons verhaaltje niet voor. Die heeft de kunstenaar aan een ander verhaaltje van Jezus ontleend: ‘Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Maar de huurling, die geen herder is en geen eigenaar van de schapen, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht weg; de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen’ (Johannes 10,11-12).
Op de achtergrond zien we de negenennegentig schapen die in de wildernis waren achtergebleven. Er valt inderdaad voor de dieren niet veel voedsel te halen. Op de voorgrond wat groene blaadjes, op de achtergrond een boom in blad en een dode boom: de wildernis, waarover het verhaaltje vertelt. Veel te weinig voedsel voor zo veel dieren. Hier is als het ware een wonderbare voedselvermenigvuldiging nodig. Of… of een goede herder die de vruchtbaarste plekjes weet te vinden, zelfs in de woestijn. Zoals de psalm zingt: ‘De Heer is mijn herder. Hij laat mij in grazige weiden rusten, Hij voert mij naar vredig water; daar geeft Hij mij nieuwe kracht’ (Psalm 23,02-03).
Te oordelen naar de afbeelding zijn de negenennegentig verlaten schapen dan ook in het geheel niet ongerust. De een of ander kijkt met wezenloze blik naar de herder en het schaap in zijn arm; de meeste lijken zich nergens van bewust.

Dat is niet geheel in overeenstemming met de bedoeling van het verhaaltje. Jezus vertelt het, om zich te rechtvaardigen tegenover zijn godsdienstige tijdgenoten. Zij worden bedoeld met die negenennegentig achtergelaten schapen. Zij nemen hem zijn omgang met tollenaars en zondaars kwalijk. Die zijn volgens hun opvatting onrein. Daar ging je niet mee om; anders werd je zelf ook onrein. Tegenover hen rechtvaardigt Jezus zich met het verhaaltje over het verdwaalde schaap. Hij gaat om met foute mensen om ze terug te winnen voor de juiste levensweg. Hij gedraagt zich niet zoals zijn tijdgenoten: die veroordeelden zondaars, discrimineerden hen en sloten hen buiten. Jezus benadert ze met liefde en genade. Zo hoopt Hij in hen de liefde en de zuiverheid aan te raken en tot leven te wekken.
We kijken op de afbeelding naar de liefde die Hij de mensen toedraagt. Met name de mensen die daarvoor - menselijkerwijs gesproken - eigenlijk helemaal niet in aanmerking komen. En als we daar naar kijken - aldus Jezus - kijken we eigenlijk naar de liefde van God zelf. Mijn Vader - zo maakt Jezus duidelijk - heeft oog en zorg voor verdwaalde en verloren mensen.

Kijkend naar de afbeelding vraag ik mij af of ik er ergens op sta.
Of ik in mijn leven dergelijke liefdevolle zorg al eens heb ervaren. En hoe ik omga met mensen die - menselijkerwijs gesproken - geen zorg en liefde verdienen.

[ 1957, Joep Nicolas, glasschilderkunst. Nederland, Delft, Oude Kerk. Dries van den Akker s.j./2012.11.25]

Verwijzingen
Matteus 18,12-14:
Lukas 15,03-07: Jaar C Door het Jaar 24e zo
Jaar C Heilig Hart
Advent 2e week di
Door het jaar 19e week di
Door het jaar 31e week do

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties