× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Maria in Blijde Verwachting (1465)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Op 18 december 654 was er een bisschoppenconferentie in de Spaans stad Toledo. De prelaten overwogen dat het feest van Maria Boodschap op 25 maart vaak in de verdrukking kwam, omdat het in de vasten valt. Daarom besloten ze een extra dag te wijden aan Maria’s ja-woord, en het feit dat ze in blijde verwachting was van het Kind Jezus. Ze noemden het feest Onze Lieve Vrouw van de Hoop. Ze plaatsten het op de dag van hun samenkomst, één week vóór Kerstmis. Zo konden ze het meteen voor de eerste keer samen vieren.
De Renaissanceschilder Piero della Francesca geeft zijn visie op de Heilige Maagd in verwachting. Hij schildert haar vanuit een enigszins laag perspectief, zodat wij tegen haar op zien. Zo moet God de vrouw bedoeld hebben, toen Hij haar schiep: rijzig, statig, rechtop, waardig. Zo zong zij het zelf in haar hymne ‘Magnificat’: ‘Hij verheft de geringen!’ (Lukas 01,52).
Haar linkerhand heeft zij in de zij, enerzijds om de zwaarte van de zwangerschap te ondersteunen, anderzijds krijgt ze daardoor des te meer een zelfbewuste houding. Met de rechterhand voelt zij lichtjes naar haar buik. Alsof zij even contact maakt met het Kind; misschien bewoog het juist. Haar blik is ingekeerd, alsof ze naar het verborgen leven in haar schoot luistert. Haar gewaad valt van voren enigszins uiteen. Verwijzing naar de schoot die op het punt staat zich te openen? Op dat openvallende gewaad rijmt het gebaar dat de twee engelen maken: zij openen de voorhang van een majestueuze tent. Wij krijgen even inzage in een geheim.
Een hemels geheim. Daarop duidt de blauwe kleur van Maria’s gewaad. Daarop duiden ook de twee engelen die het voorhang ophouden. Hun kleuren vertonen een prachtige wisselwerking. De linker draagt een blauwgroenig gewaad, de rechter een paarsig. De paarsige engel heeft een blauwgroenige vleugel, de blauwgroenige een paarse. De blauwgroenige engel heeft paarse sokken, de paarsige: blauwgroenige.
En die tent? Verwijst die niet naar de woorden van Johannes: ‘Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond’, zo vertalen wij meestal. Maar kijken we naar het Griekse woord dat Johannes daar gebruikt, dan staat er: ‘… en het heeft onder ons zijn tent opgeslagen’ (Johannes 01,14)?

Kijkend naar de afbeelding vraag ik mij af of ik kan geloven dat ik ook zo waardig voor God mag staan.
En waarin voor mij de hoop bestaat. Waarvan ben ik in verwachting?
Hoe heeft God in mijn leven zijn tent opgeslagen?

[1465, Piero della Francesca, wandschildering. Italië, Monterchi, kerkhofkapel. Dries van den Akker s.j./2012.11.26]

Verwijzingen
Feest 18 dec 0000 MARIA-Maagd-BlijdeVerwachting
Johannes 01,14: Kerstmis dagmis
Kersttijd 31 december
*
Lukas 01,52: -
Advent 22 december
Feest 15 aug 0048 MARIA-Maagd-ten-hemelopneming

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties