× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Uit het water gered (19e eeuw)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Deze afbeelding behoort bij de legende van Sint Budoc, de latere bisschop van de stad Dol de Bretagne. Het verhaal speelt zich af vóór zijn geboorte. Door kwaadsprekerij was zijn moeder, Azénor, ervan beschuldigd haar echtgenoot bedrogen te hebben. De man geloofde de praatjes en stuurde zijn vrouw terug naar haar vader met de mededeling dat hij haar een gepaste straf moest geven, anders was het oorlog tussen hen. Vader zag zich dus genoodzaakt zijn dochter te verstoten. De mededeling dat zij al vier maanden zwanger was deed daar niets aan af, integendeel, maakte de verdenking alleen maar groter. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen zijn dochter te doden. Daarom sloot hij haar op in een tonnetje, en liet haar vanuit de haven van Brest in zee werpen.
In haar wanhoop bad Azénor de hemel om hulp. Die moest weten dat zij onschuldig was. Intussen werd in die omstandigheden haar kind geboren. Zij dreef naar de overkant van Het Kanaal. Het tonnetje spoelde aan op de zuidkust van Ierland, en werd gevonden door een strandjutter uit de buurt. Deze ontfermde zich over de vrouw en het pas geboren kind.
Op de afbeelding zien we links Bretagne, rechts de Ierse zuidkust. Daartussen in drijft het tonnetje. Links de mannen die menen Azénor haar gerechte straf te hebben gegeven. Onder hen zullen zich zeker haar vader en haar ex-echtgenoot bevinden. Hun houding straalt zelfverzekerdheid uit; zij hebben het gelijk aan hun kant. Zij staan met het gezicht naar mij toe. Alsof ook ik gedwongen word hun gelijk te geven. Op de achtergrond de hoge muren van de stad Brest. Even trots en ondoordringbaar als die mannen op de voorgrond.
Links een eenzame figuur hoog op de rots. Hij zal de strandjutter zijn. Waarschijnlijk hoopte hij in het tonnetje dat aan kwam drijven een grote schat aan te treffen. In wezen was dat ook zo, maar anders dan hij had verwacht. Hij zwaait met zijn rechterhand, alsof hij Azénor, verborgen in haar tonnetje, naar zich toewenkt. Onder aan de rots waarop hij staat meen ik een altaar te zien. De plek waar Azénor zal aanspoelen groeide uit tot een heiligdom. Immers, zowel Azénor als haar pas geboren zoon zullen later vereerd worden als heiligen.

Aan de binnenkant van de ton, onzichtbaar voor onze ogen, bevinden zich Azénor en het pas geboren kind.
Haar gebed wordt verhoord. Een engel spreidt beschermend zijn vleugels uit over het tonnetje en vliegt mee als escorte om alles in de gaten te houden. Wíj, toeschouwers, mogen dat zien. Azénor daarbinnen kon dat niet zien. Die was aangewezen op puur geloof!

Ik vraag mij af hoe vaak mij dat overkomen is: dat - achteraf gezien - redding nabij was, maar dat ik daar op het moment zelf nog niets van zag, aangewezen op geloof alleen.
Dit verhaal lijkt op dat van Mozes. Volgens de Bijbel betekent die naam: ’Uit het water getrokken.’ Het kind op de afbeelding zou later bekend worden als de heilige Budoc. Ook die naam betekent: ‘Uit het water gered’.
Het verhaal doet ook denken aan dat van Jona. Ook hij werd opgeslokt door het monster van de zee. Ook hij bad om uitkomst aan de binnenkant van dat monster. Ook hij kwam er uiteindelijk levend en wel weer uit tevoorschijn.

Is mij zoiets al eens overkomen?

[19e eeuw, verguld houtreliëf. Frankrijk, Bretagne, Porspoder, St-Budoc. Dries van den Akker s.j./2012.12.05]

Verwijzingen
Feest 09 dec 07e eeuw: Budoc-Dol
Feest 07 dec 0552: Azénor-Brest
*
Exodus 02,01-10: -
Door het Jaar 15e week di
*
Jona 02: -

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties