× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Maria Boodschap (1604)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

mi_1 

li_2re_3 

De kunstenaar heeft een zeer bijzondere vorm gegeven aan het bezoek van de engel aan Maria. Helemaal rechts zien we de engel, herkenbaar aan de beide vleugels op zijn rug. In zijn linkerhand draagt hij een bloeiende scepter. Met zijn rechterhand maakt hij het goddelijk zegengebaar. Helemaal links zien we Maria van opzij. Zij zit eerbiedig geknield op een bidstoel met een gebedenboek op haar open geslagen handen vóór zich. Alsof zij zo tot uitdrukking brengt dat zij Gods woord ontvangt. Deze houding zal straks leiden tot haar antwoord aan de engel: ‘Ik ben het dienstmeisje van de Heer. Laat Hij maar doen.’ Naast haar staat een vaas met een lelietak, symbool van zuiverheid en reinheid: verwijzing naar haar maagdelijkheid. Haar houding spreekt van verstilling en eerbied. Het is alsof ze zo in zichzelf is gekeerd dat zij niet waarneemt wat er om haar heen gebeurt. Heeft zij de engel daar in de verte al opgemerkt? Ik denk van wel. Dat leid ik af aan een kleine bijzonderheid in de kleding van de engel: het opwaaien van de slip van zijn bovengewaad. Dat duidt op het waaien van de Geest. Illustratie bij de woorden van de engel: ‘De Heilige Geest zal over u komen…’ De engel en Maria zijn met elkaar in gesprek. Een stil inwendig gesprek.

Dat stelt de kunstenaar in staat na te denken over wat de inhoud is van dit gesprek, en wat er de gevolgen van zullen zijn. Zo beeldt hij tussen de engel en Maria af wat er allemaal staat te gebeuren: Maria’s bezoek aan haar nicht Elisabeth; Maria’s verloving met Jozef: tussen hen in staat de priester die de verbintenis bekrachtigt; Jezus’ geboorte in een voederbak; het bezoek van de Drie Wijzen uit het Oosten; en de vlucht naar Egypte. Dit alles is al aanwezig in het gesprek tussen de engel en Maria. Dit alles zit besloten in haar woord: ‘Zie, ik ben het dienstmeisje van de Heer. Laat alles geschiedenis zoals U het zegt.’
En zo kon de geschiedenis voortgang vinden, de geschiedenis van God met zijn mensen. Heilsgeschiedenis. Zo zouden de gebeurtenissen zich achtereenvolgens gaan ontrollen.

Adembenemend. Want wát als die vrouw daar links ‘nee’ had gezegd? Dan zou God dat zeker geëerbiedigd hebben. Dan zou alles wat afgebeeld staat nooit gebeurd zijn. Hoeveel macht kent God toe aan ons, mensen? Hoe afhankelijk maakt Hij zich?
Als Hij mijn ‘ja’ of ‘nee’ eerbiedigt: hoeveel macht is mij dan in handen gelegd? In welk opzicht is Hij ook van mij afhankelijk?

[1604, steensculptuur. Frankrijk, Bretagne, Plougastel, Calvaire. Dries van den Akker s.j./2012.11.30]

Verwijzingen
Lukas 01,26-38: Jaar B advent: 04e zo
Advent 20 dec
Feest 25 maa 0015: Maria-Boodschap
Feest 08 dec 0017 v.Chr.: Maria-Onbevlekt-Ontvangen
Feest 29 september 0000 Aartsengel Gabriël

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties