× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Het Woord is Vlees geworden (18e eeuw)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De kunstenaar verdeelt zijn afbeelding in twee horizontale helften. In de bovenste helft spaart hij tussen de twee torentjes van het kerkgebouw ruimte uit om ons inzage te geven in de hemel, aangeduid door een wolkenrand en twee engeltjes.

In de onderste helft zien wij hoe het Kind Jezus op een laken ligt, uitgespreid op een bedje van stro. Rechts Maria, gekleed in een wit ondergewaad en een bovengewaad dat dezelfde blauwe kleur heeft als de hemel. Ze heeft haar handen gevouwen en ligt op haar beide knieën. Ook onder haar knieën komt wat stro tevoorschijn. Links, geknield op één knie: Sint Jozef. Ook hij is gekleed in een wit ondergewaad; zíjn bovengewaad is rood. Zo dragen Jozef en Maria tezamen de kleuren van de aarde (rood) en de hemel (blauw). In zijn uitgestoken rechterhand houdt Jozef een kaarsvlammetje vast dat hij met zijn linkerhand behoedzaam beschermt tegen uitwaaien. In mijn ogen verwijst dat lichtje naar Jezus zelf. Daarmee brengt de kunstenaar tot uitdrukking dat hij, Jozef, geroepen is om het Licht van de wereld te behoeden en te beschermen.

Achter Jozef en Maria respectievelijk de os en de ezel. Met hun adem houden zij het Kindje warm. Tegelijk is de kunstenaar erin geslaagd de dieren een uiterst eerbiedige uitstraling mee te geven. Tussen de os en de ezel in: een engeltje dat op de viool speelt. Wellicht begeleidt hij het hemelse gezang dat bij die gelegenheid gehoord werd: ‘Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft…’

Op de achtergrond vier herders. De twee buitensten hebben een bakkers- of brouwersschoep bij zich. Zou deze afbeelding zijn gemaakt op kosten van een bakkers- of brouwersgilde? De tweede van links houdt een doedelzak vast waar hij echter niet op speelt. Hij gaat volkomen op in het wonder waarvan hij getuige mag zijn.

De kunstenaar voegt nog een prachtig detail toe. Tussen de beide engelen in de hemelwolk ligt een boek, het Woord Gods. Het bevindt zich precies boven de plek waar het Kind ligt. Zo worden wij erop gewezen dat met deze gebeurtenis het Woord Gods uit de hemel is neergedaald, en vlees, mens is geworden. En het heeft onder ons gewoond. In alle kwetsbaarheid. Overgeleverd aan de welwillendheid van de mensen.

Er is nog iets dat ons opvalt. Op de afbeelding vindt het hele gebeuren plaats buiten de tempel, of het kerkgebouw. Het Woord is niet vlees geworden in de tempel of het kerkgebouw, maar midden onder de wereld te midden van de mensen.

Ik keer in tot mijzelf en vraag mij af of en waar ik herken dat Gods Woord te midden van de mensen, gewoon in de wereld is mens geworden… Misschien ook wel in mijn eigen leven?

[18e eeuw, houtreliëf. Frankrijk, Bretagne, St-Ségal, Chapelle St-Sébastien. Dries van den Akker s.j./2012.12.10]

Verwijzingen
Johannes 01,14: Jaar A+B+C: Kerstmis (dagmis)
Kersttijd 31 december
*
Lukas 02,14-20: Jaar A+B+C: Kerstmis (dageraadsmis)
Feest 1 januari 0001: Maria, Moeder God

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties