× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Maria Visitatie (1595)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

mi_1 

De afbeelding is ontleend aan een boek uit de 16e eeuw. Het is bedoeld als illustratie bij meditaties bij een Bijbelverhaal, zoals Ignatius van Loyola die voorstelt in zijn boekje ‘Geestelijke Oefeningen’, een instructieboekje voor gebedsbegeleiders. Eigenlijk spreekt Ignatius hier niet van ‘meditatie’, maar ‘beschouwing’ of ‘contemplatie’. Hij nodigt de bidder uit zich wat verteld wordt, zo concreet mogelijk voor te stellen; als het ware persoonlijk aanwezig te zijn in het verhaal; een eigen plekje te zoeken in het tafereel. Het gaat erom dat ik intens toezie hoe de personen in het verhaal doen, dat ik hoor wat zij zeggen, en dat ik tot mij laat doordringen welk een indruk dat alles op mij maakt.

Om dat te bereiken heeft de kunstenaar zoveel mogelijk aspecten van het verhaal in één afbeelding samengebracht. Hij voorziet de verschillende episoden van letters, en nodigt mij, de bidder, uit bij elk van die episoden enige tijd te verwijlen, zo lang als ik er smaak in vind. ‘Want - zo zegt Ignatius - niet het vele weten verzadigt de ziel, maar wel het innerlijk voelen en smaken’ (Geest.Oef. nr.2). Zo schrijft hij bij letter:

A (medaillon midden boven): ‘Nazareth, waar de Geboorteaankondiging wordt weergegeven, waarna de Maagd Maria besloot Elisabeth te gaan bezoeken.’
B (rechts boven, buiten): ‘Maria gaat met Josef haastig op reis naar het bergland van Judea.’
C (rechts boven de ingang): ‘Het huis van Zacharias uit de stam Juda, in de bergen.’
D (Maria: voorgrond rechts): ‘Toen Maria aangekomen was, snelde zij naar Elisabeth.’
E (Elisabeth: voorgrond links): ‘Gedienstig gaat de oude vrouw haar tegemoet, maar toch begroet Maria haar als eerste.’
F (schoot Elisabeth): ‘Zodra zij de begroeting van de Moeder Gods hoort, zie, springt Elisabeths zoon op in haar schoot; zij wordt vervuld van de Heilige Geest en voorspelt Maria hoe God haar eer zal bewijzen.’
G (achter Elisabeth): ‘Zacharias en Jozef prijzen God.’
H (links boven in het zijvertrek): ‘Geboorte van Johannes.’
I (venster midden achter, onder medaillon): ‘Na diens geboorte keert de Moedermaagd Maria met Jozef naar Nazareth terug.’

mi_2 

Bijzonder ontroerend vind ik het laatste plaatje. De kunstenaar beeldt Maria af op een ezeltje. Daar is in het verhaal evenwel geen sprake van. Jozef sjouwt achter haar aan. Beiden half op de rug gezien. Daar gaan ze weer. Zo waren ze drie maanden geleden hier naartoe gereisd. Over een half jaar zullen ze weer deze weg afleggen, dan om zich te laten inschrijven in Bethlehem. En weer enige tijd later zien we ze weer hals over kop vluchten naar Egypte… Na een paar jaar zullen ze ook daarvan weer terugkeren.
Sinds God in het leven van Maria en Jozef is gekomen, hebben ze geen rust meer. Almaar onderweg. Enerzijds aangespoord door de liefde; anderzijds opgejaagd door krachten die de liefde te niet willen doen.

Ik keer in tot mijzelf en ga na hoe dit geheim zich in mijn leven aandient.

[1595, Wiericx & Passeri, gravure. Dries van den Akker s.j..2012.12.17]

Verwijzingen
Lukas 01,39-45: Jaar C advent 04e zo
Advent 21 dec
Feest 31 mei 0000: Maria-Visitatie
Feest 15 aug 0048: Maria-dood-en-hemelopneming

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties