× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Stefanus (1449)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De kunstenaar verdeelt zijn afbeelding in twee delen. Aan de mooie gebouwen te zien bevinden we ons in Jeruzalem. Links staat Sint Stefanus op een stoepje te preken. De kale schedel boven zijn rond geschoren haar duidt erop dat hij de kruinschering van de diakenwijding heeft ontvangen. Dat hij preekt kunnen we aflezen aan het gebaar dat hij maakt; hij vertelt iets wat zo voor de hand ligt dat je het op je vingers kunt natellen… Aan zijn voeten zitten vooral vrouwen, met een enkel kind ertussen. Zij kijken eerbiedig naar hem op. De een of ander wendt zich opzij, alsof zij zeggen wil: ‘Goed hè? Dat we hier zitten?’ Op de achtergrond staan mannen te luisteren. Sommigen hebben de blik gevestigd op Stefanus. Maar er zijn er ook onderling met elkaar in gesprek, waarschijnlijk leveren zij commentaar op wat zij horen. In het boek Handelingen van de Apostelen wordt verteld:
’Stefanus nu, vol genade en kracht, deed grote wondertekenen onder het volk. Sommige leden echter van de zogenaamde synagoge der Vrijgelatenen, Cyreneeërs en Alexandrijnen en sommige mensen uit Cilicië en Asia begonnen met Stefanus te redetwisten, maar zij konden niet op tegen de wijsheid en de geest waarmee hij sprak. Toen stookten zij heimelijk mannen op om te verklaren: “Wij hebben hem lastertaal horen spreken tegen Mozes en tegen God.” Tegelijkertijd ruiden zij zowel het volk als de oudsten en Schriftgeleerden op. Onverhoeds maakten zij zich van hem meester en brachten hem voor het Sanhedrin, waar men valse getuigen liet optreden die beweerden “Die man houdt niet op te spreken tegen de heilige plaats en tegen de Wet. Want wij hebben hem horen zeggen, dat die Nazoreeër, Jezus, deze plaats zal afbreken en de voorschriften veranderen, die Mozes ons heeft overgeleverd.”’

Wat daarvan het gevolg is zien we rechts op de afbeelding. We krijgen een inkijkje in het vertrek van de Hogepriester. Stefanus is ter verantwoording geroepen. Links menen we de twee getuigen te zien die met drukke gebaren in de richting van de hogepriester hun beschuldigingen uiten aan het adres van Stefanus. Rechts de leden van het Sanhedrin, de Hoge Raad. Sommige leden houden inderdaad - zoals het verhaal vertelt - hun blik strak gericht op Stefanus. Anderen beraden zich met elkaar.
Stefanus houdt zijn pleidooi, en probeert aan te tonen dat Jezus de Christus is waar de hele geschiedenis van het Heilige Boek (Oude Testament) naar toe wijst en op uit loopt. Het zal te vergeefs zijn. Hij zal straks ter dood veroordeeld , en buiten de stad terecht gesteld worden. Vlak vóór zijn dood zal hij bidden: ‘Heer Jezus, ontvang mijn geest.’ En ten slotte: ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan.’

De gelijkenis met Jezus is frappant. Zo preekte ook Jezus tot het volk. Ook Jezus deed grote wonderwerken onder de mensen. Ook Jezus wekte de woede en de jaloezie bij de religieuze bovenlaag van zijn dagen. Ook Jezus moest zich tegenover de Hogepriester en het Sanhedrin verantwoorden. Ook toen stopten ze hun oren dicht en wensten het niet te horen. Ook Jezus werd ter dood veroordeeld en buiten de stad terecht gesteld. Ook Jezus bad vlak vóór zijn dood: ‘Vader, in uw handen beveel ik mijn geest’ (Lukas 23,46). Even tevoren had Hij vanaf het kruis geroepen: ‘Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen’ (Lukas 23,34).
Het lijkt wel of in Sint Stefanus Jezus weer onder de mensen is teruggekomen. Dat is precies wat heiligen doen. Zij zorgen ervoor dat de mensen in hun omgeving kunnen zeggen: ‘Het evangelie is in ons midden gebeurd; in de persoon van die heilige.’

Ik keer in tot mijzelf en ga de mensen na in mijn omgeving. Is daar een heilige bij, iemand die het evangelie doet herleven in mijn tijd? Of… heb ik misschien zelf iets van een heilige?

[1449, Fra Angelico, fresco. Italië, Rome, Vaticaan. Dries van den Akker s.j./2012.12.19]

Verwijzingen
Handelingen 06,08 - 07,59: 2e Kerstdag
Feest 26 december 0036: Stefanus-Protomartyr (Eerste van alle Martelaren)

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties