× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van verreweg de meeste meditaties, overleed 30 oktober 2022
‘Wie zich vernedert...’ (1860)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

We bevinden ons in Parijs en staan in de beroemde kerk van St-Sulpice. We kijken naar een venster waarop Sint Adelhard is afgebeeld. Hij is herkenbaar aan de spade naast hem. Hij is gekleed als cisterciënzer monnik: lang wit gewaad, met daaroverheen een zwart scapulier. Dat is niet geheel juist: hij had als benedictijn gekleed moeten zijn: in een geheel zwart habijt. Aan zijn voeten ligt een gouden kroon en in zijn hand houdt hij een doornenkroon.
Op de achtergrond beneden bij de rivier: een kapelletje; waarschijnlijk verwijst dat naar het kloostertje Corbie aan de Somme in Noord-Frankrijk; daar begon hij zijn loopbaan als monnik die de zorg voor de tuin had; hij was er in de loop van de latere jaren twee keer abt.
In de verte was Adelhard familie van Karel de Grote. Hij diende hem als persoonlijk adviseur, maar trok zich toch het liefste terug in de eenzaamheid van het kloostertje in Corbie. Daar werd hij lastig gevallen door mensen die hem als kruiwagen wilden benutten voor hun eigen carrière. Hij vluchtte in vermomming naar de benedictijner moederabdij van Monte Cassino in Italië; werd er ontmaskerd en teruggebracht naar Corbie. Karel de Grote haalde hem weer naar het hof. Maar bij de troonswisseling viel hij in ongenade. Later werd hij weer in ere hersteld. Intussen had hij echter genoeg meegemaakt om de voosheid van alles te doorzien. Zijn laatste dagen sleet hij weer in zijn geliefde Corbie. Die doornenkroon in de hand in plaats van de gouden kroon op de grond is volkomen terecht.
De spade waarmee hij is afgebeeld is zijn vaste attribuut. Waarschijnlijk ontleend aan de beginperiode van zijn monnikenleven. Schrijft Benedictus in zijn Regel niet: ‘Ora et Labora’ (Bid en Werk)? En juist dat is zo verrassend. Want in de feodale wereld van die dagen werd alleen maar gewerkt door slaven, lijfeigenen. Iemand van adel werkte juist niet. Je ging je immers niet verlagen tot het niveau van je willoze personeel ver beneden je? Als Benedictus dus voorschrijft ‘Bid en Werk’, vraagt hij van zijn monniken dat zij zich verlagen tot een slavenbestaan. Had Christus dat immers ook niet gedaan? Grappig is het dat Adelhard dan juist als tuinman staat afgebeeld. Had ook Jezus zich - na zijn opstanding uit de dood - niet als tuinman bekend gemaakt aan Maria Magdalena!
Zo blijkt Adelhard een echte heilige: in hem zijn de tijden van het evangelie teruggekeerd. Verpersoonlijking van Jezus’ woorden: ‘Wie zichzelf vernedert zal verheven worden’ (Matteus 23,12; Lukas 14,11;18,14)

Kijkend naar Sint Adelhard vraag ik mij af, welke vernederende werken ik opknap ter wille van de liefde Gods.
En of ook ik - om zo te zeggen - een gouden kroon aan mijn voeten heb gelegd; en of daar wellicht zelfs een doornenkroon voor in de plaats is gekomen. En of ik dat dan kan dragen ter wille van de liefde die ook in Jezus was?

[1860, glasschilderkunst. Frankrijk, Parijs, St-Sulpice. Dries van den Akker s.j./2012.12.26]

Verwijzingen
Feest 02 jan. 0826: Adelhard-Corbie
Matteus 23,12: Jaar A Door het Jaar 31e zo
Lukas 14,11: Jaar C Door het Jaar 22e zo
Lukas 18,14: Jaar C Door het Jaar 30e zo
Veertigdagentijd 02e week di
Veertigdagentijd 03e week za
Door het Jaar 20e week za
Door het Jaar 30e week za

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties