× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
‘Kom en zie’ (17e eeuw)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

Tegen de achtergrond van een weelderig, groen landschap staan drie figuren afgebeeld. Links Jezus, en rechts de twee leerlingen die Hem gevolgd zijn. Een van hen is de latere leerling Andreas. Zij hebben zich losgemaakt uit de groep die rechts op de achtergrond nog vagelijk zichtbaar is. Daar ontwaren we nog een schim van Johannes de Doper met rond zich de kring van zijn leerlingen. Toen Jezus passeerde, had Johannes op Hem gewezen met de woorden: ‘Zie het Lam Gods.’ Daarop waren deze twee achter Jezus aan gegaan. Hij moet het gemerkt hebben, want Hij draaide zich om en vroeg hun: ‘Wat verlang je?’ Zij antwoordden: ‘Meester, waar houdt U verblijf?’ De schilder geeft Jezus’ reactie weer op die vraag. Met een wijds uitnodigend gebaar zegt Hij: ‘Kom en zie!’
Dit gebaar markeert voor deze twee een nieuwe toekomst. Overigens ook voor die groep daar op de achtergrond. Het licht zal van nu af op Jezus vallen, en de leerlingen die Hij rond zich zal verzamelen. Misschien dat de kunstenaar dat aangeeft met zijn compositie. Johannes blijft met zijn leerlingen achter in de vage donkerte van het bos; Jezus nodigt zijn nieuwe leerlingen uit Hem te volgen naar het heldere licht. De twee bevinden zich nog in een soort overgangssituatie. Waar zij staan, zien we op de achtergrond nog dicht begroeide bomen. Jezus’ hoofd steekt af tegen de openheid van de blauwe hemel. Ook de houding van de leerlingen drukt nog schroom uit. De achterste zet aarzelend één voet voor de andere, het hoofd lichtjes gebogen. Hij kijkt van onder zijn wenkbrauwen op naar Jezus. Met zijn rechterhand houdt hij zijn kleding bij elkaar. Hij kiest ervoor nog even de kat uit de boom te kijken. Zo gemakkelijk geeft hij zich niet gewonnen.
De voorste van de twee zet al een veel flinkere stap in de richting die Jezus wijst. Heeft het hoofd al iets meer opgeheven, en wijst met een weliswaar iets minder krachtdadige hand in dezelfde richting als Jezus. Zijn mantel valt open. Hij gáát.
Overigens merken we op dat ze door de kunstenaar al wel als leerlingen van Jezus worden beschouwd. Ze gaan immers op blote voeten. In de christelijke kunst vanouds het symbool voor het volgen van Jezus’ weg, het drukken van diens voetstappen.
Jezus zelf staat afgetekend tegen een wijds landschap. Hij rijst iets boven de andere twee uit, zodat Hij enigszins op hen neerziet. Niet vanuit de hoogte, maar met genegenheid. Zoals van God wordt gezegd dat Hij genadig op ons neerziet (vgl. Lukas 01,78; 07,16; 19,44). Met zijn rechterhand maakt Hij een wijds, uitnodigend gebaar…

Eigenlijk gebeurt hier iets ongelofelijks. Als we in gedachten houden dat Jezus is gekomen om ons te tonen hoe de Vader is (‘Wie Mij ziet, ziet de Vader,’ zal Hij later zeggen; Johannes 14,09), dan krijgen we hier een beeld van een hartelijke God voorgeschoteld; een God die ons welkom heet. Niet een God die ons met zijn alziend oog in de gaten houdt…; niet een God die boekhoudt om te zien wat Hij ons bij het eindsaldo allemaal in rekening kan brengen…; niet een God die ongenaakbaar noodlot afstuurt op ons mensen…; niet een God die zelf lekker in zijn hemel schuilt en ons hier beneden maar laat aanmodderen…; en wat voor God allemaal niet!
Nee, hier mogen we zien dat wij een God hebben die zich voor ons interesseert. Die het ons gunt dat wij zijn leven delen. Bij wie we heel voorzichtig een kennismakingsbezoekje mogen komen afleggen. Niet een God die dwingt, maar uitnodigt...

Ik keer in tot mezelf en vraag mij af wat het voor mijn geloofsleven zou betekenen, als ik zó in God zou kunnen en durven geloven.

[17e eeuw, schilderij. België, Antwerpen, St-Andreaskerk. Dries van den Akker s.j./2012.12.31]

Verwijzingen
Johannes 01,39: Jaar B door het jaar 02e zo
Kersttijd 04 januari
Feest 30 nov Andreas-Apostel

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties