× 
Klik in dit venster
op: http://heiligen.net
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

welkom menu contact zoeken
KalenderOude testamentNieuwe testamentHeiligenKerkenAnders...
Roeping van NatanaŽl (1980)   Verwijzingen

Klik op de pijl om de meditatie te beluisteren...  ...speel bestand af...

 

De afbeelding is een illustratie bij het roepingsverhaal van NatanaŽl, zoals we dat horen bij de evangelist Johannes. We kiezen hier voor de Naardense vertaling.
Filippus vindt NatanaŽl en zegt tot hem: ďDie Mozes heeft beschreven in de Wet, en de profeten ook, die hebben we gevonden: Jezus, de zoon van Jozef uit Nazaret!Ē NatanaŽl zegt tot hem: ďKan er uit Nazaret iets goed zijn?Ē Filippus zegt tot hem: ďKom en zie!Ē Jezus ziet NatanaŽl tot hem komen en zegt over hem: ďZie, waarlijk een zoon van IsraŽl in wie geen bedrog is.Ē NatanaŽl zegt tot hem: ďVanwaar kent u mij?Ē Jezus antwoordt en zegt tot hem: ďVůůrdat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat, zag ik je al!Ē NatanaŽl antwoordt hem: ďRabbi, u bent de Zoon van God, u bent de koning van IsraŽl!Ē
De kunstenaar kiest het moment van Jezusí woorden:
ĎVůůrdat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat, zag ik je al!í
Jezus staat links ten voeten uit afgebeeld, rechtop. Zijn eenvoudig afhangend gewaad wordt bijeen gehouden door een ceintuur. Zijn handen geven aan dat hij met aandacht toeziet; ze hangen niet neer, maar drukken een zekere spanning uit. Innerlijke beweging. Jezus ziet neer op NatanaŽl die rechts onder in de hoek ten halve lijve is weergegeven. Als we de blikrichting nauwkeurig volgen, kijkt Jezus over NatanaŽl heen. Wat Hij bij NatanaŽl gezien heeft , zet Hem aan het denken, doet Hem in zichzelf keren.
NatanaŽl is in gebed. Daarop wijzen zijn eerbiedig gevouwen handen. Zijn gezicht is toegewend naar mij, maar hij ziet mij niet; zijn blik is - net als bij Jezus - naar binnen gekeerd. Hij lijkt zich in het geheel niet bewust van het feit dat er genadig op Hem is neergezien.
De knoestige vijgenboom staat inderdaad boven hem. Gods Wet overwegen onder de vijgenboom is in het Oude IsraŽl een Messiaans beeld. De vijgenboom staat voor vrede, welvaart en vruchtbaarheid. ĎEen ieder zal onder zijn wingerd zitten of onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt. Want de mond van JHWH heeft gesproken,í aldus de profeet Micha (04,04). Zo heeft Jezus NatanaŽl gezien. Als een man van de vijgenboom. Op de afbeelding lijkt het zelfs wel of de vijgenboom boven NatanaŽl zweeft. Heeft de kunstenaar wellicht even gedacht aan dat verhaal uit het Oudtestamentische boek Rechters, waar aan de vijgenboom wordt gevraagd als koning boven de andere bomen te gaan zweven (09,10)?

Of moeten we veeleer inzien dat NatanaŽl zelf aan de wortel staat van waaruit de boom ontspringt? Dan is het wel heel mooi gevonden dat de takken van de boom zich ook over Jezus uitstrekken. Dat de overpeinzing van Gods Woord zich tot Jezus uitstrekt. En dat is precies wat Jezus hem zegt: ĎVoordat Filippus je onder de vijgenboom riep, had Ik je al gezien.í

Opvallend: Filippus, de persoon die deze ontmoeting tot stand heeft gebracht, staat er in het geheel niet op. Of sta ik als toeschouwer even op zijn plaats?
Welke ontmoetingen van vrede heb ik ooit tot stand gebracht, waarna die twee een eigen vriendschapsband kregen? Kan ik zelfs zeggen dat ik wel eens een goed mens tot Jezus heb gebracht, waarna er tussen die twee een eigen liefdevolle relatie is ontstaan?

[ca 1980, reliŽfwerk buitendeur. Duitsland, Paderborn, Bartolomšuskapelle. Dries van den Akker s.j./2012.12.27]

Verwijzingen
Johannes 01,45-51: -
Kersttijd 05 januari
Micha 04,04: -

© A. van den Akker s.j.
Deze pagina is het laatst gewijzigd op 4 mei 2018

Over beeldmeditaties Voorbereiding
Inrichting website Leeswijzer
Auteurs / Afb. Alle 435 meditaties